Loading
načítám data...


Klub cesty za poznáním

Vážení přátelé,

od září 2019 jsme pro Vás otevřeli již čtvrtý ročník Klubu cesty za poznáním. Těší nás, že máte zájem o nabízený program a společné zážitky při všech akcích. Dále chceme přicházet s dalšími možnostmi, novými náměty přednáškových cyklů, exkurzemi, výlety a vycházkami. Naším přáním je, aby Vás členství v klubu obohatilo, přinášelo Vám mnoho zajímavých a radostných zážitků i poznatků, ale hlavně aby Vám klub přinášel pocit přátelského prostředí a dobrých mezilidských vztahů.


Organizační informace

Klub cesty za poznáním se schází 1x měsíčně, zpravidla v úterý, po dobu školního roku od září do června ve výstavním sále muzea. Přednáškový program je tématicky rozdělen na podzimní a jarní cyklus. Přednášky se konají od 17.00 do 18.30 hodin. Členský poplatek ve výši 200,- Kč se vybírá vždy 1x ročně v srpnu. Přednášky lze navštívit také individuálně, vstupné je 30,- Kč.
Každý nový zájemce o členství v klubu obdrží klubovou legitimaci s možností využít zdarma návštěvy výstav a expozic Muzea v Novém Strašecí.

Veškeré informace k programu klubu, prosím, sledujte v Novostrašeckém měsíčníku, na vývěsní tabuli Muzea Nové Strašecí, další informace získáte v pokladně muzea, na facebookových či webových stránkách Muzea T. G. M. Rakovník - www.muzeumtgm.cz
Při akcích, jako jsou výlety, vycházky a exkurze rádi uvítáme přátele Klubu cesty za poznáním nebo rodinné příslušníky našich členů.

Noví zájemci o členství v klubu jsou samozřejmě vítáni. Těšíme se na vás!


4. ročník - 2019/2020
Jarní přednáškový cyklus (leden – červen 2020)
Název: Přítomnost a budoucnost světa přírody a člověka

Citát:
Až bude pokácený poslední strom, až bude poslední řeka otrávená, až bude chycena poslední ryba, tehdy poznáme, že peníze se nedají jíst.
Kmen Cree

Úvod:
Čím člověk přispěl k velké proměně krajiny a přírody vůbec? Můžeme najít rovnováhu mezi činností člověka a podmínkami pro zachování přírody i životního prostředí? Jaké naléhavé úkoly a otázky k řešení před námi stojí? Jaký je vztah české veřejnosti k ochraně přírody? Bez vody není život. Bude naše planeta jiná, než jak ji známe? Co je v silách člověka?

V přednáškovém cyklu budeme hledat společně s lektory odpovědi na celou řadu otázek. Cyklus byl připraven ve spolupráci s Hnutím DUHA a dalšími odborníky.


Přednášky


Úterý 21. ledna 2020 od 17.00 hodin
Lesy včera, dnes a zítra aneb příčiny krize, její řešení a budoucnost lesů

lektor: Ing. Aleš Erber, lesní analytik, odborný lesní hospodář, agrolesník

Úterý 18. února 2020 od 17.00 hodin
Návrat velkých šelem do naší krajiny aneb kdopak by se vlka bál?

lektor: Mgr. Josefa Volfová, Hnutí DUHA, koordinátorka terénního monitoringu

Čtvrtek 19. března 2020 od 17.00 hodin
Vztah české veřejnosti k přírodě a k životnímu prostředí: Výzkumy, co si Češi myslí o environmentálních problémech a jejich řešení

lektor: PhDr. Jan Krajhanzl, Ph.D., sociální psycholog a ekopsycholog, pedagog

Úterý 21. dubna 2020 od 17.00 hodin
Co jsme udělali s vodou – česká krajina na prahu klimatické změny

lektor: RNDr. David Pithart, CSc., hydrolog, projektový manažer org. BELECO

Úterý 19. května 2020 od 17.00 hodin
Vzácná místa krajiny a možnosti ochrany

lektor: Ing. Kateřina Lagner Zímová, krajinná ekoložka a nezávislá konzultantka v oblasti životního prostředí

Úterý 16. června 2020 od 17.00 hodin
Výprava do budoucnosti českých lesů

lektor: Mgr. Jan Skalík, Hnutí DUHA, sociolog

!!! V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu na celém území ČR jsme byli nuceni zrušit přednášky Klubu cesty za poznáním. Přednášky se uskuteční v náhradním termínu, o kterém Vás budeme včas informovat.
Děkujeme za pochopení.


Vycházky a výlety

Čtvrtek 11. června 2020 - vycházka do Židovského muzea
Sraz v 10 hodin v Maiselově ulici č. 15. Vstupné bylo již uhrazeno v březnu (nevrací se), noví zájemci, co nebyli přihlášeni, mohou na místě uhradit 90,- Kč.

Sobota 20. června 2020 - autobusový výlet do Ratibořic
Dopoledne návštěva státního zámku Ratibořice, individuální prohlídka zámeckého parku, Babiččina údolí, Starého bělidla (vstup volný), vodního mandlu (vstupné), Rudrova mlýna (vstupné).
Oběd zajištěn v restauraci dle nabízeného výběru ze tří možností (každý si hradí jídlo a pití samostatně).
Odpoledne návštěva Muzea Boženy Němcové v České Skalici.
Odjezd je z ulici Palackého v 6.30 hodin, návrat kolem 20 hodiny (odjezd z České Skalice kolem 17 hodiny).
Poplatek za výlet (v ceně je doprava, vstup do zámku, vstupné do Muzea Boženy Němcové): plné vstupné 590,- Kč, snížené vstupné pro seniory od 65 let a mládež do 18 let 525,- Kč.
V případě Vašeho zájmu se, prosím, přihlaste v pokladně muzea, kde zároveň probíhá výběr poplatku a oběda nejpozději do 10. června 2020.


  Zavřít