Loading
načítám data...


Klub cesty za poznáním

Vážení přátelé,

od září 2019 jsme pro Vás otevřeli již čtvrtý ročník Klubu cesty za poznáním. Těší nás, že máte zájem o nabízený program a společné zážitky při všech akcích. Dále chceme přicházet s dalšími možnostmi, novými náměty přednáškových cyklů, exkurzemi, výlety a vycházkami. Naším přáním je, aby Vás členství v klubu obohatilo, přinášelo Vám mnoho zajímavých a radostných zážitků i poznatků, ale hlavně aby Vám klub přinášel pocit přátelského prostředí a dobrých mezilidských vztahů.


Organizační informace

Klub cesty za poznáním se schází 1x měsíčně, zpravidla v úterý, po dobu školního roku od září do června ve výstavním sále muzea. Přednáškový program je tématicky rozdělen na podzimní a jarní cyklus. Přednášky se konají od 17.00 do 18.30 hodin. Členský poplatek ve výši 200,- Kč se vybírá vždy 1x ročně v srpnu. Přednášky lze navštívit také individuálně, vstupné je 30,- Kč.
Každý nový zájemce o členství v klubu obdrží klubovou legitimaci s možností využít zdarma návštěvy výstav a expozic Muzea v Novém Strašecí.

Veškeré informace k programu klubu, prosím, sledujte v Novostrašeckém měsíčníku, na vývěsní tabuli Muzea Nové Strašecí, další informace získáte v pokladně muzea, na facebookových či webových stránkách Muzea T. G. M. Rakovník - www.muzeumtgm.cz
Při akcích, jako jsou výlety, vycházky a exkurze rádi uvítáme přátele Klubu cesty za poznáním nebo rodinné příslušníky našich členů.

Noví zájemci o členství v klubu jsou samozřejmě vítáni. Těšíme se na vás!


4. ročník - 2019/2020
Jarní přednáškový cyklus (leden – červen 2020)
Název: Přítomnost a budoucnost světa přírody a člověka

Citát:
Až bude pokácený poslední strom, až bude poslední řeka otrávená, až bude chycena poslední ryba, tehdy poznáme, že peníze se nedají jíst.
Kmen Cree

Úvod:
Čím člověk přispěl k velké proměně krajiny a přírody vůbec? Můžeme najít rovnováhu mezi činností člověka a podmínkami pro zachování přírody i životního prostředí? Jaké naléhavé úkoly a otázky k řešení před námi stojí? Jaký je vztah české veřejnosti k ochraně přírody? Bez vody není život. Bude naše planeta jiná, než jak ji známe? Co je v silách člověka?

V přednáškovém cyklu budeme hledat společně s lektory odpovědi na celou řadu otázek. Cyklus byl připraven ve spolupráci s Hnutím DUHA a dalšími odborníky.


Přednášky


Úterý 21. ledna 2020 od 17.00 hodin
Lesy včera, dnes a zítra aneb příčiny krize, její řešení a budoucnost lesů

lektor: Ing. Aleš Erber, lesní analytik, odborný lesní hospodář, agrolesník

Úterý 18. února 2020 od 17.00 hodin
Návrat velkých šelem do naší krajiny aneb kdopak by se vlka bál?

lektor: Mgr. Josefa Volfová, Hnutí DUHA, koordinátorka terénního monitoringu

Čtvrtek 19. března 2020 od 17.00 hodin - PŘEDNÁŠKA ZRUŠENA!!!
Vztah české veřejnosti k přírodě a k životnímu prostředí: Výzkumy, co si Češi myslí o environmentálních problémech a jejich řešení

lektor: PhDr. Jan Krajhanzl, Ph.D., sociální psycholog a ekopsycholog, pedagog
!!! V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu na celém území ČR jsme nuceni zrušit přednášku Klubu cesty za poznáním, která se měla konat 19. března 2020 od 17 hodin. Přednáška se uskuteční v červnu v náhradním termínu, o kterém Vás budeme včas informovat.
Děkujeme za pochopení.


21. dubna 2020 od 17.00 hodin
Co jsme udělali s vodou – česká krajina na prahu klimatické změny

lektor: RNDr. David Pithart, CSc., hydrolog, projektový manažer org. BELECO

Úterý 19. května 2020 od 17.00 hodin
Vzácná místa krajiny a možnosti ochrany

lektor: Ing. Kateřina Lagner Zímová, krajinná ekoložka a nezávislá konzultantka v oblasti životního prostředí

Úterý 16. června 2020 od 17.00 hodin
Výprava do budoucnosti českých lesů

lektor: Mgr. Jan Skalík, Hnutí DUHA, sociolog


Vycházky a výlety

Ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze jsme pro vás připravili dvě vycházky do Židovského muzea a jeho památných objektů. Prohlédneme si Maiselovu synagogu, Staronovou synagogu, Pinkasovu synagogu, Klausovu synagogu, Starý židovský hřbitov a Obřadní síň. S ohledem na náročnost jsme vycházky rozdělili na dvě části.
První vycházka se bude konat ve čtvrtek 12. března 2020 od 10.00 hodin, druhá pak v pondělí 16. března 2020 také od 10.00 hodin. Doprava do Prahy je individuální a sraz je vždy v Maiselově ulici č. 15, Praha 1. V případě zájmu se, prosím, přihlaste do 3. března 2020 v pokladně muzea, kde bude zároveň probíhat výběr poplatku. Vstupné za obě vycházky je 90,- Kč.
Provázet nás budou Mgr. Zuzana Pavlovská, Ph.D. a Mgr. Martina Kutková, se kterými jsme se potkávali během podzimního přednáškového cyklu s názvem Židé, židovské dějiny a kultura.
  Zavřít