Loading
načítám data...

Koncert barokní hudby v jesenickém muzeu


Vlastivědné muzeum Jesenice srdečně zve na koncert barokní hudby v podání Milana Černého, který se bude konat 8. prosince 2023 od 19 hodin ve výstavním sále muzea.
Milan Černý (nar. 12. 5. 1970) je absolventem Státní konzervatoře v Teplicích, kterou úspěšně ukončil v roce 1997 v oboru klasická kytara ve třídě Václava Bůžka, a FF MU v Brně, studijního programu Teorie a provozovací praxe staré hudby, s nástrojovým zaměřením na loutny a pětisborovou kytaru. Hrou na loutnu se začal zabývat v roce 1995. První poznatky získal od anglického loutnisty Briana Wrighta a při soukromé výuce s českým loutnistou Rudolfem Měřinským. Od té doby se zúčastnil řady domácích (Praha, Brno, Prachatice, Valtice) i zahraničních (Innsbruck) interpretačních mistrovských kursů, vedených Hopkinsonem Smithem / USA, Švýcarsko/, Lindou Sayce /Anglie/, Davidem Millerem /Anglie/, Evangelinou Mascardi /Argentina, Itálie/, Nigelem Northem /Anglie, USA/, Stephenem Stubbsem /USA/, Dolores Costoyas /Argentina/ a Paulem Beierem /USA, Itálie/. Jako hráč bassa continua se ve spolupráci s několika barokními orchestry a vokálními soubory /Cappella Accademica Praha, Collegium 419, Ensemble Guillaume ( Česká republika), Djurs barock orchestra (Dánsko), La Pellegrina (Holandsko)/ podílel na provádění oratorních a operních děl autorů 17. a první pol. 18 století ( Cl. Monteverdi, E. da Cavalieri, H. Purcell, G.F. Handel, P. P. Benchini, J. S. Bach. D. Scarlatti). Nechybí ani sólové projekty, které nejsou věnovány pouze loutnám, ale i pětisborové barokní kytaře. Jeho solové koncerty jsou uváděny jak v České republice, tak i v zahraničí ( Dánsko, Německo, Holandsko). Je rovněž autorem rozhlasových pořadů, zveřejněných v rámci cyklu Musica Antiqua Českým rozhlasem Praha, s temátickým zaměřením na hudební historii barokního Duchcova (2019) a osobnost hraběte Jana Antonína Losyho z Losinthalu (1651-1721) (2021). Vedle orchestrální a komorní hry se věnuje také publikační a výzkumné činnosti, zasvěcené hudebnímu baroku oblasti severozápadního Podkrušnohoří. Mnohé ze svých poznatků uveřejnil v samostatné kapitole knihy, věnované dějinám města Duchcova (www.nln.cz/knihy/duchcov/), a několika odborných studiích. Roku 2005 byl uveden ve druhém vydání encyklopedie Český almanach osobností.
www.milancerny.webnode.cz
Koncert finančně podpořil Středočeský kraj. Vstupné na koncert je 80 Kč.


  Zavřít