Loading
načítám data...


Expozice

EXPOZICE VENKOVA

Nově otevřená expozice se snaží přiblížit moderním trendům současného muzejnictví a názornější formou s možností vlastního vyzkoušení konkrétního jevu blíže nastínit naši minulost. S některými aktivitami se již mohli seznámit žáci místních škol koncem minulého roku (pečení perníčků, výroba zvykoslovných předmětů, základy vyšívání apod.) Za pomoci originálních sbírkových předmětů i replik se zde návštěvníci seznamují s běžnými činnostmi i s vybranými řemesly našich předků provozovanými především na venkově. Expozici tvoří čtyři samostatné celky volně na sebe navazující. V části věnované přípravě pokrmů jsou k vidění pomůcky sloužící ke zpracování zemědělských produktů – ke mletí mouky, k drcení různých surovin, k přípravě mléčných produktů. Replika pece a kamen s troubou včetně potřebného náčiní navozuje vlastní vaření a pečení. Kout s matkou a miminkem připomíná péči o naše nejmenší v minulých dobách i zvyklosti, které doprovázely tuto radostnou událost. K tradičním venkovským činnostem patřilo také zpracování textilních surovin od vlákna po tkaní textilií a následné práce - ukázka řady jednoduchých rukodělných textilních technik i vlastní šití oděvů. K tradičním venkovským řemeslům, které úzce souviselo s regionálním zemědělstvím, patřilo především zpracování dřeva (tesaři, truhláři, sekerníci) a kovů (kováři) a také výroba a oprava obuvi (ševci). Základní výrobní nástroje vybraných řemesel opět představuje názorná expozice. Expoziční síň se průběžně doplňuje dalšími předměty a zároveň slouží jako prostor přednáškový i místo pro tematické školní aktivity.


EXPOZICE KELTOVÉ NA RAKOVNICKU

Expozice Keltové na Rakovnicku vznikla v roce 2007 podle scénáře přední české archeoložky a specialistky na dobu laténskou PhDr. Natalie Venclové jako připomenutí evropsky významných keltských lokalit v okolí města. V první řadě prezentuje příběh nálezu slavné opukové hlavy Kelta u valového areálu u Mšeckých Žehrovic.
Interaktivní archeologická expozice zahrnuje repliky keltského obydlí, model valového areálu, hrnčířské pece. Prezentuje želazářské huti nebo dílny na výrobu švartnových šperků, což je specifikum této oblasti, která je běžně archeology nazývána jako industriální oblast keltské Evropy ve 3. století př. n. l.

Kromě toho muzeum disponuje ještě jednou výstavní síní pro krátkodobé výstavy místních umělců a výstavy muzejního charakteru. Pravidelně muzeum nabízí doprovodné programy pro školy, pořádá přednášky, soutěže, adventní koncerty a akce pro veřejnost, mezi nimiž si největší oblibu získal Den s Kelty, kterým si každoročně připomínáme výročí nálezu opukové hlavy Kelta.

  Zavřít