Loading
načítám data...


Masarykova společnost

Dne 6. března 1946 byla v Praze založena Masarykova společnost, kladoucí si za úkol šířit a zpřítomňovat ideový odkaz T. G. Masaryka. U jejího zrodu stáli čelní představitelé dobového vědeckého a kulturního života, někteří Masarykovi spolupracovníci a znalci jeho díla, mj. literární historik prof. Dr. J. B. Čapek, sociolog a statistik dr. František Fajce, evangelický teolog prof. Dr. J. L. Hromádka, filosofové prof. Dr. J. B. Kozák, prof. Dr. Josef Král, doc. Dr. Jan Patočka a dr. Josef Navrátil, vyslanec Prokop Maxa, Masarykův knihovník a posléze ředitel Ústavu T. G. Masaryka dr. Oskar Odstrčil, ředitel nakladatelství Čin Ing. Bohumil Přikryl, Masarykův osobní tajemník dr. Antonín Schenk, filosof a novinář dr. Zdeněk Smetáček a historik dr. Jaroslav Werstadt. Masarykova společnost od počátku spolupracovala především s Masarykovým ústavem při plnění jeho úkolů, stanovených věnovací listinou prezidenta Osvoboditele ze dne 23. července 1932, hlavně při vydávání Masarykových spisů a při organizaci a doplňování knihovny a archivu Ústavu. V současné době Masarykova společnost pořádá přednášky, kurzy, výstavy, exkurze a zájezdy, vydává časopisy a knihy, staví pomníky a památníky a zasazuje pamětní desky. Navazuje a udržuje styky s vědeckými společnostmi domácími i zahraničními, které mají odborný účel. Od roku 2003 spolupracuje Masarykova společnost také úzce s Muzeem T. G. M. Rakovník v rámci jeho pobočky Muzea T. G. Masaryka v Lánech.
www.masarykovaspolecnost.cz

  Zavřít