Loading
načítám data...


Nabídka pro školy

PROGRAM: PO STOPÁCH T. G. MASARYKA
Program seznamuje žáky s osobností prvního prezidenta T. G. Masaryka a jeho rodinou.
Zároveň přibližuje tehdejší společenské dění, které ovlivnilo jeho život a postoje. Program je založen na principu interaktivního přístupu, kdy jsou žáci po celou dobu výkladu intenzivně verbálně zapojováni. Vhodně jsou využity pracovní listy (zvlášť pro 1. a 2. stupeň/střední školy), které slouží jako učební pomůcka (obsahují úryvky vzpomínek, Masarykových děl, popisy významných událostí, fotografie atd.), a současně je dokreslován celkový program.

Program využívá návaznost na rámcově vzdělávací program pro ZŠ a SŠ.
1.stupeň ZŠ – 4. ročník (vzděl. oblast Člověk a jeho svět; 2.stupeň ZŠ – 9. ročník (vzděl. oblast Člověk a společnost, Jazyk a jazyková komunikace, Informační a komunikační technologie), Střední škola (gymnázium) – 4. ročník (vzděl. oblast Člověk v dějinách.


  Zavřít