Loading
načítám data...

Expozice

EXPOZICE GOTICKÉHO MALÍŘSTVÍ

Mezi nejstarší sbírkový fond muzea se řadí vzácné deskové oltářní obrazy, které může návštěvník v současné době vidět v jedné ze síní Vysoké brány. Po několikaleté expozici těchto skvostů pozdně gotického umění v královském, a poté rytířském sále hradu Křivoklát se tak počátkem roku 2005 vrátily do města Rakovníka, pro které byly ve středověku vytvořeny.
Čtyři největší oboustranně malované obrazy jsou křídla tzv. archy (gotického zavíracího oltáře) a zakoupeny byly roku 1496 pro hlavní oltář rakovnického chrámu sv. Bartoloměje. Autorem je neznámý český mistr inspirující se nizozemskými vzory. Náměty deskových obrazů jsou Zvěstování Panně Marii a Ukřižovaný s Pannou Marií a sv. Janem, Narození Páně a Bičování Krista, Obřízka Krista a Zmrtvýchvstání, Klanění sv.
Tří králů a Kristus v zahradě Getsemanské.


Rovněž z rakovnického chrámu sv. Bartoloměje pocházejí křídla z bočního oltáře Panny Marie. Na dvou deskách jsou následující motivy: Anděl ze Zvěstování, jemuž odpovídá jeho protějšek na druhém deskovém obraze Klečící Panna Marie, a na druhé straně desek je vyobrazení Panny Marie s Ježíškem a Sv. Kateřiny. Křídla bočního oltáře pocházejí z 1. třetiny 16. století a jsou pravděpodobně dílem Jana z Rakovníka, který zde žil v letech 1500 – 1525. Další dva deskové obrazy byly původně umístěny jako křídla oltáře v kostele sv. Vavřince v Senomatech. Jsou dílem českého mistra ze 2. poloviny 15. století a zobrazují na jedné straně Zvěstování Panně Marii a Narození Páně, druhý deskový obraz nese motivy Navštívení Panny Marie a Klanění sv. Tří králů. Na rubu najdeme postavy Sv. Kateřiny a Sv. Barbory s jejich atributy.

  Zavřít