Loading
načítám data...


Expozice

PŘÍRODA JESENICKA
 
STARÁ JESENICKÁ LÉKÁRNA
 
BYLINKOVÁ ZAHRADA - na dvoře muzea
 

 

Historický vývoj Jesenicka
Stálá historická expozice muzea (v současné době z důvodu rekonstrukce uzavřena) dokumentuje historický vývoj oblasti od středověku až do 20.století. Období středověku je zastoupeno především keramickými nálezy. Mezi nimi vyniká tzv."Tleský poklad" z přelomu 13.a 14.století (nález keramické nádoby se 400 skleněnými kroužky). 17. a 18. století je na někdejším petrohradském panství spojeno s rodem Černínů z Chudenic. Jejich působení dokládá privilegium Heřmana Černína z Chudenic a obraz Umučení sv.Vavřince s vyobrazením příslušníků rodiny Černínů. Cechovní památky připomínají cechovně organizovanou řemeslnou výrobu v Jesenici v 18.a v 19.století. Umělecké slohy a vkus 19. a počátku 20.století dokládají sbírky cínového, keramického a skleněného nádobí a dekoračních předmětů v dobových sklenících.Atmosféru venkovského života připomíná "selská světnice" s lidovým nábytkem a dobovým vybavením. Expozice je doplněna ukázkami z bohatého fotoarchivu muzea. Součástí historické expozice je "Stará jesenická lékárna" s původním nábytkem, lékárenským vybavením a sbírkou sušených bylinek. Na dvoře muzea na ni navazuje bylinková zahrada. Dvůr poskytuje i skvělé místo k odpočinku návštěvníků.

Příroda Jesenicka
V lednu 2000 byla zpřístupněna expozice věnovaná přírodě Jesenicka. Okolí Jesenice bylo vyhlášeno Referátem životního prostředí OV jako "Přírodní park Jesenicko". V muzejní expozici najde návštěvník živočichy, rostliny, horniny a ukázky dřevin nacházející se v této oblasti. V teráriích a akváriích je možné vidět i živá zvířata. Mezi preparáty je raritou plameňák růžový, který se před lety zatoulal na jesenické rybníky.

  Zavřít