Loading
načítám data...


Historie Muzea Alice G. Masarykové a ČČK

Dům, ve kterém se dnes nachází muzeum, nechala Alice G. Masaryková na vlastní náklady v roce 1928 vybudovat pro místní pobočku Československého červeného kříže. Budova včetně okolní zahrady pak sloužila jako vzorný sociální dům a jedna z prvních poraden pro matky s dětmi, a to až do roku 1991. Slavnostnímu zahájení výkopu základů domku byli v neděli
27. května 1928 přítomni dr. Alice Masaryková, prezident T. G. Masaryk, ministr zahraničí Edvard Beneš a američtí hosté (dodnes se z tohoto aktu dochovaly fotografie i filmové záběry).
Poté, co domek přestal sloužit jako poradna pro matky s dětmi, nabídl jeho prostory majitel domku Český červený kříž Okresnímu muzeu Rakovník, které v Lánech budovalo pobočku věnovanou prezidentu Masarykovi.
Dne 2. května 2002 zde byla otevřena Pamětní síň Alice G. Masarykové s malou expozicí. Bohužel domek, který byl dlouhodobě ve vlastnictví Českého červeného kříže, nebyl v dobrém technickém stavu a rozsáhlejší investice ze strany muzea nebyla možná. Situace se změnila až v roce 2017, kdy byl objekt za 2 miliony korun odkoupen Úřadem Středočeského kraje a stal se součástí lánské pobočky Muzea T. G. M. Rakovník, p.o.


Muzeum následně využilo výzvy IROP a ještě v roce 2017 připravilo projekt pro rekonstrukci budovy a vybudování nové expozice. Projekt sice uspěl, ale v konkurenci dalších projektů již na něj nebyly alokovány finanční prostředky. Nakonec ale finance na rekonstrukci objektu schválil zřizovatel Muzea Středočeský kraj a po peripetiích s výběrovým řízením se konečně dne 18. března 2020 začalo rekonstruovat. Začátkem září 2020 téměř po třech letech navíc přišla zpráva, že byly uznány finanční prostředky na původní projekt zpracovaný pro IROP. Rekonstrukce se tak začala opět řídit iropovými pravidly, ale zároveň byla také zajištěna finanční stránka celého projektu. Autoři projektu se také rozhodli změnit název objektu z Pamětní síně Alice G. Masarykové a ČČK na Muzeum Alice G. Masarykové a ČČK, což lépe odpovídá současným muzejním standardům.
Díky dotaci tak bylo možné kompletně zrekonstruovat celou stavbu. Došlo k novému vystavění krovu a střechy, vybudování nového zdroje topení, kompletní výměně elektroinstalace, rozvodů vody, odvlhčení objektu, položení nových podlah, vybudování datových rozvodů a nainstalování nové EPS a EZS včetně kamerového systému, rekultivaci zahrady a vybudování pítka v zahradě. Celý objekt je bezbariérový včetně bezbariérové plošiny a toalety pro hendikepované návštěvníky. Díky iropové dotaci zde zároveň vznikla zcela nová a moderní expozice, která návštěvníky seznamuje s historií vzniku domku, který dlouhá léta sloužil jako poradna pro matky s dětmi, s osobností Alice G. Masarykové a historií Červeného kříže včetně Československého červeného kříže.

  Zavřít