Loading
načítám data...


Okolí a osobnosti

JOACHIM BARRANDE
Joachim Barrande se narodil ve Francii, v městečku Saugues, na horním toku řeky Loiry 11.srpna 1799 v rodině Charlotty Louisy a Augustina Barranda. Již odmalička byl vnímavé dítě a jeho vztah k přírodě se začal utvářet již od dětství. Jeho otec chtěl dát svému synovi dobré vzdělání, a tak ho poslal studovat do Paříže. Zde Barrande studoval na Stanislavově lyceu a v letech 1819 – 1824 na „École polytechnique“. V dalších dvou letech potom studoval „École des ponts et chassées.“ Zároveň se studiem mostního a silničního inženýrství se Barrande věnoval svému dalšímu zájmu, a to přírodě. Po absolvování studia ve 22 letech pracoval několik let jako stavební inženýr v Bordeaux a v Saumuru.


V roce 1852 vychází první svazek Barrandova ojedinělého a světoznámého díla o zkamenělinách českých prvohor „Systéme Silurien du Centre de la Boheme“, výsledek dvaceti let sběru a studia trilobitů, které popsal a vyobrazil tak dokonale, že vzbudil zájem a ocenění mnoha tehdejších přírodovědců po celém světě. Je to dílo zcela ojedinělé obsahem i rozsahem a z hlediska vědeckého dodnes nepřekonaného. Do roku 1881 vydává Barrande celkem 22 svazků, které měly více než 6000 stran, 1160 litografických tabulí a bylo v něm popsáno více než 3550 druhů prvohorních zkamenělých organismů.
text...

  Zavřít