Loading
načítám data...


Soutěž o nejhezčího a nejchutnějšího velikonočního beránka

Recept na velikonočního beránka

Soutěž o nejhezčího a nejchutnějšího velikonočního beránka 2023
Začátek jara vítáme v Muzeu Nové Strašecí společně s dětmi prostřednictvím oblíbeného edukačního programu s názvem "Velikonoční příběh".

Velikonoční program probíhal v muzeu každý den od 21. března až do 5. dubna 2023, kdy nás během jednoho dne navštívily někdy i tři třídy najednou. Během programu jsme si společně povídali o přicházejících Velikonočních svátcích a zvycích, které děti znají třeba z domova. Představili jsme si všechny postní neděle, pašijový týden a jeho jednotlivé dny. Děti si vyzkoušely řehtání i klapání velikonočními řehtačkami a klapačkami, vyrobily si velikonočního zajíčka ve formě zápichu do květináče a upekly si rohlíček z kynutého těsta, který si s sebou odnesly domů.

Vítání jara jsme v muzeu zakončili ve středu 5. dubna 2023 oblíbenou Soutěží o nejhezčího a nejchutnějšího velikonočního beránka. Tradičně se soutěžilo ve dvou soutěžních kategoriích. První kategorii tvořily výrobky dětí do 18 let a ve druhé kategorii mezi sebou soupeřili beránci dospělých návštěvníků a mladých adeptů oboru cukrář. Všichni zájemci mohli své nejlepší výtvory přinášet do muzea až do 15 hodin.

V 17 hodin se v muzeu sešla pětičlenná porota, aby bodově ohodnotila nejen vzhled, ale i chuť jednotlivých soutěžních beránků, a rozhodla tak o vítězích v obou kategoriích.
Jednotlivými členy poroty jedenáctého ročníku soutěže byli:
1. paní Marie Burgerová z Klubu cesty za poznáním,
2. paní Irena Slapničková z kroužku Paličkování při DDM Rakovník,
3. paní Ivana Rezková z Kulturního centra Nové Strašecí,
4. pan Mgr. Karel Filip – starosta Města Nové Strašecí,
5. pan Michal Bünter - místostarosta Města Nové Strašecí.

Během hodnocení poroty si návštěvníci mohli zpříjemnit čekání poslechem skladeb žáků Základní umělecké školy Nové Strašecí pod vedením paní učitelky Lucie Andráškové, DiS., a paní učitelky Dagmar Pavlíkové. Při vystoupení zahrály Štěpánka Eržiaková, Eliška Hégrová, Sofie Maříková, Sára Maříková a zazpívaly Adéla Cingrová, Emma Maříková, Emma Chalupecká, Zlata Matějovičová a Nikola Seilerová. Závěrečné skladby zahrála na zobcovou flétnu Terezka Ešnerová ze Základní umělecké školy Stochov. Všem účinkujícím ještě jednou mockrát děkujeme za perfektní umělecká čísla a za jejich ochotu.

Během hudební produkce porotci pilně hodnotili a ochutnávali. Poté zbývalo už jen hlasy sečíst a vyhlásit vítěze. A jak nakonec dopadl letošní – již jedenáctý ročník soutěže?

V dětské kategorii se nám sešlo sedm soutěžních velikonočních beránků, z nichž se porotě nejvíce líbili a cenu za nejhezčího beránka získali:
1. místo – Terezka Ešnerová ze Stochova
2. místo – Magdalenka Gregorová z Nového Strašecí
3. místo – Míša Ešner ze Stochova

Nejchutnějšího beránka v dětské kategorii dle poroty měli:
1. místo – Barborka Gregorová z Nového Strašecí
2. místo – Dianka Ducárová z Nového Strašecí
3. místo – Elinka Kindlová z Nového Strašecí

Čestné uznání v dětské kategorii získala Anežka Gregorová z Nového Strašecí.

V kategorii dospělí a mladí adepti v oboru cukrář jsme do soutěže přijali osm soutěžních beránků, z nichž se nejvíc líbili a cenu za nejhezčího beránka získali:
1. místo – kolektiv studentů 2. ročníku - obor potravinářská výroba, Střední škola a Základní škola Jesenice, p.o.
2. místo – kolektiv studentů 2. ročníku - obor cukrář, Střední škola a Základní škola Jesenice, p.o.
3. místo – Jirka Šnoblová z Nového Strašecí

V dospělé kategorii porotcům nejvíce chutnali tito beránci:
1. místo – kolektiv studentů 2. ročníku - obor cukrář, Střední škola a Základní škola Jesenice, p.o.
2. místo – kolektiv studentů 2. ročníku - obor potravinářská výroba, Střední škola a Základní škola Jesenice, p.o.
3. místo – Milada Elznicová z Rakovníka

Všichni vítězové během slavnostního vyhlášení obdrželi diplom a zasloužené věcné ceny, mezi kterými byly např. knihy, dorty, kuchyňské spotřebiče a pomůcky (termoska, digitální váha, příbory, skleničky), sportovní hry, zahradnické náčiní, hry a hračky. Po rozdání veškerých cen jsme soutěžní beránky naporcovali a všichni návštěvnici mohli ochutnat a zhodnotit, zda byl výběr poroty správný.

Rádi bychom touto cestou poděkovali Městu Nové Strašecí a Středočeskému kraji za finanční podporu naší soutěže a zároveň děkujeme firmě Pekařství - cukrářství Hošer z Nového Strašecí a Vydavatelství Gelton za věcné ceny pro vítěze.

Děkujeme také všem soutěžícím, porotcům, ale i návštěvníkům. Věříme, že se vám akce líbila a že se zase brzy potkáme v muzeu na nějaké další akci.  Zavřít