Loading
načítám data...


Klub cesty za poznáním

Vážení přátelé,

od září 2018 jsme pro Vás otevřeli již třetí ročník Klubu cesty za poznáním. Těší nás, že máte zájem o nabízený program a společné zážitky při všech akcích. Dále chceme přicházet s dalšími možnostmi, novými náměty přednáškových cyklů, exkurzemi, výlety a vycházkami. Naším přáním je, aby Vás členství v klubu obohatilo, přinášelo Vám mnoho zajímavých a radostných zážitků i poznatků, ale hlavně aby Vám klub přinášel pocit přátelského prostředí a dobrých mezilidských vztahů.


Organizační informace

Klub cesty za poznáním se schází 1x měsíčně, zpravidla v úterý, po dobu školního roku od září do června ve výstavním sále muzea. Přednáškový program je tématicky rozdělen na podzimní a jarní cyklus. Přednášky se konají od 17.00 do 18.30 hodin. Členský poplatek ve výši 200,- Kč se vybírá vždy 1x ročně v srpnu. Přednášky lze navštívit také individuálně, vstupné je 30,- Kč.
Každý nový zájemce o členství v klubu obdrží klubovou legitimaci s možností využít zdarma návštěvy výstav a expozic Muzea v Novém Strašecí. Veškeré informace k programu klubu prosím sledujte na vývěsní tabuli Muzea Nové Strašecí, další informace získáte v pokladně muzea, na webových stránkách Muzea T. G. M. Rakovník a v Novostrašeckém měsíčníku.
Při akcích, jako jsou výlety, vycházky a exkurze rádi uvítáme přátele Klubu cesty za poznáním nebo rodinné příslušníky našich členů.

Noví zájemci o členství v klubu jsou samozřejmě vítáni. Další informace sledujte v dalších číslech Novostrašeckého měsíčníku, pokladně muzea nebo případně na facebookových či webových stránkách Muzea Nové Strašecí - www.muzeumtgm.cz

3. ročník - 2018/2019
Jarní přednáškový cyklus (leden – červen 2019)

Název: Muslimský svět bez příkras

Úvod:
Ve spolupráci s Ing. Břetislavem Turečkem a dalšími odborníky jsme pro vás připravili cyklus na aktuální téma zemí Blízkého východu. Tato část světa prochází dobou velmi těžkých zkoušek, turbulencí válečných událostí, které zneklidňují okolní státy. Proto nabízíme bližší pohled do zemí Blízkého východu, ale hlavně na život lidí, kteří se musí nějakým způsobem vypořádat s těžkými podmínkami. Je však řada zemí v této oblasti, které byly kolébkou civilizace a jejich kultura obohatila svět a je možné čerpat z jejich zkušeností. Tímto přednáškovým cyklem dáváme možnost pochopit jinou kulturu, jiné zvyky a vzít na vědomí fakt, že většina lidí na světě chce žít v klidu a míru.

Přednášky


19. března 2019 od 17 hodinSoučasný islám – trendy, tendence a dynamika
Lektor: Bronislav Ostřanský, Ph. D. z Orientálního ústavu AV ČR.

23. dubna 2019 od 17 hodinBlízký východ ve 20. a 21. století od nacionalismu k fundamentalismu?
(proměny regionu v posledních 100 letech, důvody některých jevů)
Lektor: Mgr. Ondřej Beránek, Ph.D., ředitel Orientálního ústavu

21. května 2019 od 17 hodinPohled za oponu arabské společnosti
Lektor: Hassan Ezzeddine, český novinář a překladatel libanonského původu

18. června 2019 od 17 hodinŽidovsko – arabský konflikt
Lektor: Ing. Břetislav Tureček, Metropolitní univerzita Praha


Vycházky a výlety


Sobota – 30. března 2019

Vycházka na Vyšehrad – Národní kulturní památka (Cihelná brána, Kasematy, Golrice, kostel Stětí sv. Jana Křtitele), průvodce PhDr. Jiřina Chrastilová
Sraz v 9.45 hodin - metro stanice Vyšehrad. Poplatek 40,- Kč bude vybírán v úterý 26. března v pokladně muzea, plánovaná doba vycházky 2 hodiny.

Sobota – 18. května 2019
Vycházka na Vyšehradský hřbitov – Slavín, Národní kulturní památka, průvodce PhDr. Jiřina Chrastilová.
Sraz v 9.45 hodin - metro stanice Vyšehrad. Poplatek 40,- Kč bude vybírán v úterý 14. května v pokladně muzea, plánovaná doba vycházky 2 hodiny (od 12.00 do 13.45 hodin přestávka na oběd).
Odpoledne od 14 hodin návštěva expozice Podskalské celnice na Výtoni, Rašínovo nábřeží 412.
Sraz ve 13.50 hodin u stanice tramvaje č. 3, 7, 17. Plné vstupné 60,- Kč, snížené vstupné (senioři) 30,- Kč každý zaplatí sám u pokladny muzea.

Sobota – 22. června 2019
Celodenní poznávací autobusový zájezd Zamyšlené jižní Čechy. Prohlídka zámku Blatná (reprezentační sídlo rodu Hildprandtů se zámeckým parkem), prohlídka zámku Lnáře (bývalé reprezentační sídlo vlády, dnes soukromé, pro zájemce návštěva parku).
Odjezd v 6.45 hodin z ulice Palackého, návrat kolem 19 hodiny. Oběd bude zajištěn.
Poplatek za dopravu a vstupné do objektů bude vybírán v úterý 11. června v pokladně muzea.

  Zavřít