Loading
načítám data...

Klub cesty za poznáním

Vážení přátelé,

od září 2019 jsme pro Vás otevřeli již čtvrtý ročník Klubu cesty za poznáním. Těší nás, že máte zájem o nabízený program a společné zážitky při všech akcích. Dále chceme přicházet s dalšími možnostmi, novými náměty přednáškových cyklů, exkurzemi, výlety a vycházkami. Naším přáním je, aby Vás členství v klubu obohatilo, přinášelo Vám mnoho zajímavých a radostných zážitků i poznatků, ale hlavně aby Vám klub přinášel pocit přátelského prostředí a dobrých mezilidských vztahů.


Organizační informace

Klub cesty za poznáním se schází 1x měsíčně, zpravidla v úterý, po dobu školního roku od září do června ve výstavním sále muzea. Přednáškový program je tématicky rozdělen na podzimní a jarní cyklus. Přednášky se konají od 17.00 do 18.30 hodin. Členský poplatek ve výši 200,- Kč se vybírá vždy 1x ročně v srpnu. Přednášky lze navštívit také individuálně, vstupné je 30,- Kč.
Každý nový zájemce o členství v klubu obdrží klubovou legitimaci s možností využít zdarma návštěvy výstav a expozic Muzea v Novém Strašecí.

Veškeré informace k programu klubu, prosím, sledujte v Novostrašeckém měsíčníku, na vývěsní tabuli Muzea Nové Strašecí, další informace získáte v pokladně muzea, na facebookových či webových stránkách Muzea T. G. M. Rakovník - www.muzeumtgm.cz
Při akcích, jako jsou výlety, vycházky a exkurze rádi uvítáme přátele Klubu cesty za poznáním nebo rodinné příslušníky našich členů.

Noví zájemci o členství v klubu jsou samozřejmě vítáni. Těšíme se na vás!


4. ročník - 2019/2020

Podzimní přednáškový cyklus (září – prosinec 2019)

Název: Židé, židovské dějiny a kultura
Celý cyklus byl připraven ve spolupráci se Židovským muzeem v Praze, Maiselova 15, 110 00 Praha 1

Citát:
Národ je společenství lidí, kteří prostřednictvím společného osudu nabývají společný charakter.
B. Bauer

Úvod:
Židovský národ jako jeden z nejstarších prožil mnoho kritických období a přesto nebyl zničen. Jak žila židovská společnost, jaké měla kořeny, kulturní i náboženské cítění, co ji posilovalo, to se dozvíme ve 4 přednáškách. Zveme vás, na tento program:Přednášky


Úterý 17. září 2019 od 17.00 hodin
Starověké dějiny Židů (biblické dějiny), vznik a původ izraelského národa, jazykové dorozumívání, vznik tradic, osídlení, způsob obživy v obývaných územích
Přednáší: Mgr. Martina Kutková, Židovské muzeum Praha

Úterý 15. října 2019 od 17.00 hodin
Středověk – život židovských obyvatel v Evropě (Čechách), postoj křesťanské společnosti k odlišnosti židovských obyvatel, kořeny protižidovských předsudků, příčiny a následky omezování života židovských obyvatel, způsob a možnosti obživy, status židovských obyvatel v různých zemích
Přednáší: Mgr. Martina Kutková, Židovské muzeum Praha

Úterý 12. listopadu 2019 od 17.00 hodin
19. století – soužití většinové společnosti a Židů, možnosti začlenění židovského obyvatelstva do struktur společnosti a uměleckého života, podíl na kulturní tvorbě a hospodářském vývoji, významné osobnosti, přežívání protižidovských stereotypů
Přednáší: Mgr. Zuzana Pavlovská, Židovské muzeum Praha

Úterý 10. prosince 2019 od 17.00 hodin
20. století – století válek v Evropě, vyvrcholení ideové a lidské nesnášenlivosti v podobě antisemitismu a holocaustu. Největší drama v existenci Židů, naděje na nové uspořádání a skutečnost, vznik státu Izrael, předsudky v současnosti
Přednáší: Mgr. Zuzana Pavlovská, Židovské muzeum Praha


Vycházky a výlety


Sobota – 5. října 2019

Vycházka na Slovanský ostrov – Žofín, Střelecký ostrov
Průvodce: PhDr. Eva Havlovcová, Porta Praga
Sraz v 9.45 hodin na můstku k ostrovu (před Národním divadlem), doprava individuální. Poplatek je 40,- Kč za osobu.
V případě zájmu se, prosím, přihlašte v pokladně muzea, kde bude zároveň probíhat výběr poplatku.

Sobota – 19. října 2019
Návštěva Rabasovy galerie v Rakovníku - jak najít cestu k obrazům a pochopit dílo umělce, úkoly galerie a její poslání
Lektor: Mgr. Dalibor Blažek
Sraz v 9.45 hodin u Mariánského sloupu na náměstí v Rakovníku, doprava individuální. Poplatek za vstupy do Rabasovy galerie a Nové síně (senioři 12,- Kč, plné vstupné 20,- Kč) se platí na místě.
V případě zájmu se, prosím, přihlašte v pokladně muzea kvůli počtu zájemců.


Sobota – 23. listopadu 2019
Adventní výlet na zámek Radim
Odjezd autobusu je v 7.30 hodin z ulice Palackého a předpokládaný návrat je kolem 16.30 hodin.
Poplatek za dopravu a vstupné do objektu je 400,- Kč pro seniory, plné vstupné je 450,- Kč a pro děti 300,- Kč. Oběd je zajištěn.
V případě zájmu se, prosím, přihlaste v pokladně muzea, kde bude rovněž probíhat výběr poplatku za výlet.


  Zavřít