Loading
načítám data...


Klub cesty za poznáním

Vážení přátelé,

od září 2018 jsme pro Vás otevřeli již třetí ročník Klubu cesty za poznáním. Těší nás, že máte zájem o nabízený program a společné zážitky při všech akcích. Dále chceme přicházet s dalšími možnostmi, novými náměty přednáškových cyklů, exkurzemi, výlety a vycházkami. Naším přáním je, aby Vás členství v klubu obohatilo, přinášelo Vám mnoho zajímavých a radostných zážitků i poznatků, ale hlavně aby Vám klub přinášel pocit přátelského prostředí a dobrých mezilidských vztahů.


Organizační informace

Klub cesty za poznáním se schází 1x měsíčně, zpravidla v úterý, po dobu školního roku od září do června ve výstavním sále muzea. Přednáškový program je tématicky rozdělen na podzimní a jarní cyklus. Přednášky se konají od 17.00 do 18.30 hodin. Členský poplatek ve výši 200,- Kč se vybírá vždy 1x ročně v srpnu. Přednášky lze navštívit také individuálně, vstupné je 30,- Kč.
Každý nový zájemce o členství v klubu obdrží klubovou legitimaci s možností využít zdarma návštěvy výstav a expozic Muzea v Novém Strašecí. Veškeré informace k programu klubu prosím sledujte na vývěsní tabuli Muzea Nové Strašecí, další informace získáte v pokladně muzea, na webových stránkách Muzea T. G. M. Rakovník a v Novostrašeckém měsíčníku.
Při akcích, jako jsou výlety, vycházky a exkurze rádi uvítáme přátele Klubu cesty za poznáním nebo rodinné příslušníky našich členů.

Noví zájemci o členství v klubu jsou samozřejmě vítáni. Další informace sledujte v dalších číslech Novostrašeckého měsíčníku, pokladně muzea nebo případně na facebookových či webových stránkách Muzea Nové Strašecí - www.muzeumtgm.cz

3. ročník - 2018/2019
Jarní přednáškový cyklus (leden – červen 2019)

Název: Muslimský svět bez příkras

Úvod:
Ve spolupráci s Ing. Břetislavem Turečkem a dalšími odborníky jsme pro vás připravili cyklus na aktuální téma zemí Blízkého východu. Tato část světa prochází dobou velmi těžkých zkoušek, turbulencí válečných událostí, které zneklidňují okolní státy. Proto nabízíme bližší pohled do zemí Blízkého východu, ale hlavně na život lidí, kteří se musí nějakým způsobem vypořádat s těžkými podmínkami. Je však řada zemí v této oblasti, které byly kolébkou civilizace a jejich kultura obohatila svět a je možné čerpat z jejich zkušeností. Tímto přednáškovým cyklem dáváme možnost pochopit jinou kulturu, jiné zvyky a vzít na vědomí fakt, že většina lidí na světě chce žít v klidu a míru.

Přednášky


15. ledna 2019 od 17 hodin -  Írán – usměvavý nepřítel?
Lektor: Ing. Břetislav Tureček z Metropolitní univerzity Praha, bývalý dopisovatel a redaktor ČRo pro Blízký východ, autor řady publikací o Blízkém východu.

19. února 2019 v 17 hodinSkutečné pozadí války v Sýrii
Lektor: PhDr. Jaromír Marek - bývalý velvyslanec v Sýrii a Damašku.

19. března 2019 od 17 hodinSoučasný islám – trendy, tendence a dynamika
Lektor: Bronislav Ostřanský, Ph. D. z Orientálního ústavu AV ČR.

23. dubna 2019 od 17 hodinBlízký východ ve 20. a 21. století od nacionalismu k fundamentalismu?
(proměny regionu v posledních 100 letech, důvody některých jevů)
Lektor: Mgr. Ondřej Beránek, Ph.D., ředitel Orientálního ústavu

21. května 2019 od 17 hodinPohled za oponu arabské společnosti
Lektor: Hassan Ezzeddine, český novinář a překladatel libanonského původu

18. června 2019 od 17 hodinŽidovsko – arabský konflikt
Lektor: Ing. Břetislav Tureček, Metropolitní univerzita Praha


Vycházky a výlety


Sobota – 23. března 2019

Vycházka Vyšehrad – Národní kulturní památka (Cihelná brána, Kasematy, Golrice, kostel Stětí sv. Jana Křtitele), s průvodcem

Sobota – 25. května 2019
Vycházka Vyšehradský hřbitov – Slavín, Národní kulturní památka s průvodcem (prohlídka Podskalské celnice na Výtoni)

Sobota – 22. června 2019
Celodenní poznávací autobusový zájezd Jihočeský kraj - zámek Lnáře a zámek Blatná.

  Zavřít