Loading
načítám data...

Jarní vzdělávací cyklus - videozáznamy jednotlivých přednášek


Vážení přátelé, zde si můžete poslechnout přednášky, které se již uskutečnily tzv. "videozáznamy k dočasné archivaci".

Mgr. Jan Mařík, Ph. D.,
Cesty a cestovatele raného středověku:
https://www.youtube.com/watch?v=GXYzEL3rkRo


PhDr. Naďa Profantová, CSc.,
Sámovi kupci, dálkové kontakty v 7. století a knížecí pohřeb v Ledvicích:
https://www.youtube.com/watch?v=9hmv4jQlwAI


prof. PhDr. Eduard Droberjar, Ph. D.,
Fenomén migrací doby stěhování národů:

https://www.youtube.com/watch?v=bVjGr1SWcVY

Mgr. Jan Blažek,
Nové nálezy z období stěhování národů v severozápadních Čechách:
https://www.youtube.com/watch?v=VrU_h_KPnZ8

Mgr. Zdeněk Beneš,
Nový objev hrobu bohaté Germánky ze 3. století n. l. v Plaňanech, okr. Kolín, a co se to v mladší době římské vlastně v Čechách dělo:

https://www.youtube.com/watch?v=7LuyrVd5tWs


Zveme vás na Jarní vzdělávací cyklus 2023!
Letošní jarní vzdělávací cyklus je zaměřen pro velký úspěch opět na královské klenoty z doby stěhování národů, které se na Rakovnicku našly v roce 2020 a 2021. Tyto klenoty jsou od června 2022 prezentovány výstavou Záhada zlatých šperků v mansardě rakovnického muzea a protože výstava byla prodloužena do června roku 2024, nabízíme tematické přednášky předních českých specialistů a odborníků na archeologii konce doby římské, období stěhování národů a přelomu epoch před příchodem Slovanů na naše území:
15. 3. 2023 Mgr. Zdeněk Beneš, Ústav archeologické památkové péče středních Čech v Praze
29. 3. 2023 Mgr. Jan Blažek, Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech v Mostě
13. 4. 2023 prof. PhDr. Eduard Droberjar, Ph. D., Katedra klasickej archeológie, Filozofická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave
26. 4. 2023 PhDr. Naďa Profantová, CSc. Archeologický ústav AV ČR, v.v.i. v Praze
10. 5. 2023 prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc., Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova
Tento cyklus přednášek budeme pořádat v běžné prezenční formě v Sále Dr. Spalové v suterénu muzea s max. kapacitou 50 osob. Přednášky budeme archivovat v záznamu na You tube kanále Muzea T. G. M. Rakovník. Cyklus přednášek začíná ve středu 15. března 2023 v Sále Dr. Spalové od 17h. Přihlášky si vyzvedněte v pokladně muzea nebo posílejte na mail archeolog@muzeumtgm.cz nebo cp1@muzeumtgm.cz do pátku 10. března 2023, kdy bude příjem přihlášek uzavřen. Taktéž při naplnění max. počtu 50 přihlášených bude jejich příjem uzavřen. Pro zájemce o jednotlivé přednášky z řad veřejnosti bez přihlášení na celý cyklus budou přednášky přístupné v max. kapacitě 20 osob za 50,-Kč.
Pořádání vzdělávacího cyklu opět podpořil Ing. Jiří Pergler.
Těšíme se na vás!
  Zavřít