Loading
načítám data...


Nabídka pro školy

PROGRAM: PO STOPÁCH MASARYKA
Program seznamuje žáky s osobností prvního prezidenta T. G. Masaryka a jeho rodinou.
Zároveň přibližuje tehdejší společenské dění, které ovlivnilo jeho život a postoje. Program je založen na principu interaktivního přístupu, kdy jsou žáci po celou dobu výkladu intenzivně verbálně zapojováni. Vhodně jsou využity pracovní listy (zvlášť pro 1. a 2. stupeň), které slouží jako učební pomůcka (obsahují úryvky vzpomínek, Masarykových děl, popisy významných událostí, fotografie atd.), a současně je dokreslován celkový program.

Program využívá návaznost na Rámcově vzdělávací program pro ZŠ a SŠ
1.stupeň ZŠ – 4. ročník (vzděl. oblast Člověk a jeho svět; 2.stupeň ZŠ – 9. ročník (vzděl. oblast Člověk a společnost, Jazyk a jazyková komunikace, Informační a komunikační technologie), Střední škola (gymnázium) – 4. ročník (vzděl. oblast Člověk v dějinách)

PROGRAM: BUDOVÁNÍ STÁTU
Program je určen pro vyšší stupeň, především střední školy. Je založen na práci s textem, s dobovými dokumenty a dobovými nahrávkami. Cílem programu je žákům přiblížit dobové události související se vznikem Československa a počátky prezidentského období T. G. Masaryka.

Program využívá návaznost na Rámcově vzdělávací program pro ZŠ a SŠ
2. stupeň ZŠ – 9. ročník (vzděl. oblast Člověk a společnost, Člověk a příroda); Střední škola (gymnázium) – 4. ročník (vzděl. oblast Člověk v dějinách)

Kontakt: Barbora Bednářová, tel.: 602 254 289; e-mail: lany@muzeumtgm.cz

  Zavřít