Loading
načítám data...


Aktuality

Aktuality na Facebooku

Srdečně zveme 28. října 2018 na slavnostní otevření nové expozice v Muzeu T. G. Masaryka v Lánech. Program: 14.00 - pietní akt u hrobu T. G. Masaryka 14.30 - šachová simultánní partie 16.00 - slavnostní otevření nové expozice, vystoupí Chorus Laneum Akce se koná u příležitosti 100. výročí vzniku Československé republiky. Těšíme se na vaši návštěvu. Nová expozice byla podpořena z EU díky projektu „Odkaz T. G. Masaryka – 100 let Československa“. Muzeum T. G. M. Rakovník podalo v srpnu 2016 žádost o dotaci na projekt „Odkaz T. G. Masaryka – 100 let Československa“. Cílem projektu byl rozvoj Muzea T. G. Masaryka v Lánech díky výstavbě nové expozice, která by doplňovala Masarykův život a poukazovala na život společnosti po jeho smrti. Tvorbou nové expozice, do níž jsou zakomponovány nejmodernější technologie a interaktivní prvky jako jsou dotykové obrazovky, 3D technologie, audio efekty, audio-průvodce, vizualizace a další prvky, se očekává zvýšení návštěvnosti muzea. Současně se zatraktivněním výstavy dojde také na vzdělávání návštěvníků, které bude probíhat formou progresivní interaktivní výuky a plnohodnotně přispívat v šíření faktografických informací. V rámci realizace projektu došlo také k vytvoření odpovídajících podmínek pro uchování a prezentaci sbírkových předmětů, součástí bylo i pořízení kvalitních bezpečnostních technologií, které zajistí ochranu jak jednotlivých sbírkových předmětů, tak i celého objektu muzea. Na projekt byla poskytnuta finanční podpora z EU prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu ve výši maximálně 4,7 mil. Kč.

Výstava T. G. M. MÝTY A SKUTEČNOST 9. září 2017 - 31. prosince 2018, slavnostní zahájení proběhne dne 9. září 2017 od 17.00 hodin. Výstavu připravilo Muzeum T. G. M. Rakovník, p. o. ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů a za podpory Středočeského kraje. Unikátní výstava zachycuje, jak byl Tomáš Garrigue Masaryk vnímán v různých etapách novodobých dějin. Snaží se představit osobnost T. G. Masaryka jako konsensuální ikonu české společnosti a poukázat na skutečnost, jak různé interpretace a desinterpretace T. G. Masaryka v průběhu 20. století ovlivnily a stále ovlivňují pohledy na jeho osobnost a jeho odkaz. Všechny tyto aspekty budou prezentovány především prostřednictvím dobových médií, tisku, rozhlasu a filmových záběrů. Výstava vznikla u příležitosti 80. výročí úmrtí T. G. Masaryka. Pro velký zájem je výstava prodloužena do 31. prosince 2018.

Neděle 9. prosince 2018 od 16.00 hodin - beseda s autory knihy nové knihy Lánská obora v proměnách času.

Betlémské světlo v Muzeu T. G. Masaryka v Lánech (zádveří): 21. 12. (pátek 9.00 - 16.00) a 22.- 23. 12. 2018 (sobota, neděle 10.00 - 16.00).

  Zavřít