Loading
načítám data...


Historie Vlastivědného muzea Jesenice

Muzeum v Jesenici bylo založeno vlastivědnými nadšenci v roce 1959. Události druhé světové války, noví obyvatelé a snaha prokázat slovanský původ Jesenice vedly k založení této instituce. V Jesenici i v okolních obcích se sbíral materiál - archeologické památky, farní a školní kroniky, pátralo se na půdách starých domů, do činnosti byl zapojen dětský vlastivědný kroužek. Předměty se zatím shromažďovaly v budově MNV a v soukromých bytech nadšenců. Dne 12.11.1967 byly sbírky vystaveny v prostorách bývalé panské hospody a v části domu osvěty. V roce 1991 se muzeum přestěhovalo do opravené budovy bývalé radnice. Muzeum dokumentuje historii, současnost a přírodu Jesenicka.


[END)

  Zavřít