Loading
načítám data...


VÝVOJ RAKOVNICKA V PRAVĚKU A STŘEDOVĚKU

Archeologická expozice v 1. patře muzea seznamuje s pozůstatky pravěkého a středověkého osídlení regionu. Expozice pravěku Rakovnicka je prezentována jako trasa po časové ose chodbou podél vitrín na jedné stěně a doplňujícími panely s fotografiemi významných lokalit a nálezů uložených v Národním muzeu na protější stěně mezi okny. Na konci chodby je samostatná místnost rozdělená na období raného až vrcholného středověku a pozdního středověku až raného novověku, přičemž tady najdeme i několik modelů a větších předmětů mimo vitríny (model hradu Týřova, lavice pánů z Louštína ze hřbitovního kostela Sv. Trojice). Prezentované archeologické nálezy ze sbírky muzea z dosud doložených etap pravěkého a středověkého osídlení regionu představují celé, popř. slepené keramické nádoby a předměty, kamenné štípané i broušené nástroje, kovové šperky, zbraně, nástroje a předměty denní potřeby, pouze výjimečně jde o repliky a kopie. Nejstaršími památkami jsou kamenné nástroje z Lužné staré 250 000 let ze starší doby kamenné (paleolitu), významné jsou také památky keltského osídlení, především opuková hlava Kelta ze Mšeckých Žehrovic ze 3. st. př. n. l.

  Zavřít