Loading
načítám data...


GEOLOGIE A HORNICTVÍ

Ve suterénu muzea je umístěna expozice geologie a hornictví. Rakovnický okres se skládá ze dvou hlavních geologických celků. Ty se nazývají rakovnická permokarbonská pánev a břidličnatá proterozoická (starohorní) oblast. Na území okresu zasahují okrajově ještě dva další geologické celky – oblast Džbánu na severu a oblast čistecko - jesenického masívu na západě. Každá oblast je v expozici zastoupena nejvýznamnějšími horninami a nerosty. Na konci chodby je ukázka štoly i s horníkem. Hornictví dále představují nákresy a fotografie z dolů na Rakovnicku.


  Zavřít