Loading
načítám data...


BITVA U RAKOVNÍKA 1620

V roce 2010 proběhla v rakovnickém muzeu výstava k 390. výročí srážky císařských a stavovských vojsk u Rakovníka 2 dny před bitvou na Bílé hoře, následující rok byla vydána populárně naučná reprezentativní publikace "Bitva u Rakovníka 1620", která shromáždila veškeré poznatky a prameny prezentované na výstavě do knižní podoby. Velký a neutuchající zájem návštěvníků muzea i široké veřejnosti o regionální historickou událost s nadregionálním významem a dopadem se stal impulsem pro záměr vytvořit expozici dlouhodobého charakteru, jež by byla průběžně doplňována o nové nálezy a poznatky z pokračujících archeologických průzkumů bojiště. Tyto průzkumy přináší nová, často překvapivá a ve vědecké obci velmi pozitivně přijímaná zjištění o tomto vojenském střetnutí na samém počátku třicetileté války. Expozice realizovaná v roce 2015 v 1. patře s řadou interaktivních prvků (dotykový monitor, model bojiště, zvukové a vizuální efekty, filmový dokument, ražení pamětní mince) je tak dalším dlouhodobým počinem muzea k prezentaci města v širším evropském historickém kontextu.

  Zavřít