Loading
načítám data...

Poklady středověkých tvrzí a hrádků Jesenicka


Milí přátelé,
představujeme nového průvodce výstavou Poklady středověkých tvrzí a hrádků Jesenicka!
V roce 2020 vznikla za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a Středočeského kraje ve Vlastivědném muzeu Jesenice nová expozice Poklady středověkých tvrzí a hrádků Jesenicka. Tento západní kout Rakovnicka je typický středověkými tvrzišti kruhového půdorysu a dalšími menšími typy sídel nižší šlechty. Zásluhou místního Vlastivědného kroužku došlo v roce 1961 k archeologickému výzkumu kruhového tvrziště v Tleskách. Zcela unikátní nález neporušené keramické konvice s několika stovkami skleněných kroužků nalezený v kamenných základech tvrze proslavil tuto lokalitu po celé České republice i v prostoru celé střední Evropy jako tzv. Tleský poklad. Expozice, která vyzdvihuje význam výjimečného středověkého archeologického nálezu, který nemá v českém prostředí srovnání, byla na konci roku 2020 doplněna také brožurou shrnující obrazové a textové materiály. Publikace je doplněna o příspěvek o pravěku Jesenicka, a nabízí tak stručný a ucelený pohled na vývoj osídlení oblasti.
Počet stran: 44
ISBN 978-80-85081-44-2
Vydalo Muzeum T. G. M. Rakovník, p. o.
1. vydání
Rakovník 2020
Cena publikace je 50,- Kč.
V případě zájmu, kontaktujte p. Pavlíčkovou na mailové adrese rakovnik@muzeumtgm.cz anebo na tel. č. 731 449 324.


  Zavřít