Loading
načítám data...
V roce 1898 bylo v Rakovníku otevřeno městské muzeum. Počátkem listopadu 1910 byl při obecním zastupitelstvu města ustaven muzejní výbor, který měl převzít na starost záležitosti městského muzea. Na první schůzi výboru byl předložen návrh na zřízení muzejního spolku. Jeho funkce měla spočívat v péči o stávající muzeum a zároveň probouzet v lidech zájem o staré památky.
Velká pozornost se věnovala publikační činnosti. Od roku 1912 byl téměř každoročně vydáván Věstník muzejního spolku královského města Rakovníka. Jednotlivé články fundovaně pojednávaly o archeologických výzkumech, historii, osídlení regionu, stavebních památkách, významných osobnostech či národopisných zvláštnostech kraje. Množství příspěvků seznamovalo čtenáře se zajímavostmi z oblasti přírodních věd. Muzejní spolek se zasloužil o vydání drobnějších monografických prací z oblasti odborné regionální literatury a vydával i obsáhlejší práce. Za celou řadu je třeba jmenovat Michálkův Geologický popis politického okresu rakovnického, množství drobných prací Jana Rennera či Kamily Spalové nebo sešitová vydání Kočkových Dějin Rakovnicka.

Současnost
Muzejní spolek v současnosti
V roce 1995 byla obnovena činnost muzejního spolku. Zakládajícími členy byli: Jaroslav Čech (středoškolský profesor v.v.), Zdeněk Eichinger (technik v.v.) a Mgr.František Povolný (ředitel OM). Dne 1.8.1995 byly přijaty stanovy korespondující s původními spolkovými stanovami. Rovněž byl převzat jednací řád. V souvislosti se změnami vyplývajícími z nového občanského zákoníku v r. 2016 byly opět přijaty stanovy a jednací řád s aktualizacemi a změnou právní subjektivity na zapsaný spolek.
Členové obnoveného spolku se snaží navázat na přerušenou činnost spolku původního.

Přihláška k členství

Musejní spolek královského města Rakovníka a okresu Rakovnického

sídlo: Vysoká 95
269 01 Rakovník

předseda spolku: Mgr. František Povolný

IČ: 63804191

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Rakovník
číslo účtu: 191703760297/0100

Výlety a zájezdy
Muzejní spolek organizuje pro své členy a další zájemce tematické zájezdy a výlety s připraveným programem.

Věstníky Muzejního spolku
Věstník 1/1912
Renner J.: Srážka císařských a královských vojsk u Rakovníka r.1620Renner J.: Stručný náčrt vzniku a dějin městského muzea v RakovníkuRenner J.: Za zemřelým Jaroslavem PetrovcemJednatelská zpráva - založení Muzejního spolku královského města Rakovníka

Věstník 2/1913 (věnovaný zesnulému Z.Wintrovi)
Soukup J.: Za Zikmundem WintremTopinka K.V.: Za zesnulým přítelemRenner J.: Poslední návštěva dr.Z.Wintra v RakovníceSpalová K.: Bibliografie týkající se politick.okresu rakovnickéhoO důležitosti starožitností (text přednášky)Janoušek F.: Řemeslníci v Rakovníku r.1719Jednatelská zpráva za rok 1912

Věstník 3/1914
Renner J.: HlavačovRenner J.: Matouš Flemík (rakovnický zvonař)Soukup J.: Památky práce člověka diluviálního v LubnéJednatelská zpráva ze rok 1913

Věstník 4/1915
Renner J.: KokrdovSoukup J.: Kachlík nalezený v ChrášťanechRenner J.: Rakovnicko v době předhistorickéJednatelská zpráva za rok 1914

Věstník 5/1916
Žďárský K.: Výklad jmen místních v hejtmanství rakovnickémSoukup J.: Píseň o vesnickém kantoruDrobnostia) Výpis vkladu manského statku v Pustovětech z manských knih hrádku Křivoklátu
b) Morové povětří
c) Trest za zmařený život
d) Maximální ceny
e) Žravý rez
f) Něco z minulosti Lhoty Podežbánské
g) Rakovnická zvonice
h) Senomaty
i) Rakovnické pivo
Jednatelská zpráva za rok 1915

Věstník 6/1917
Spalová K.: O pomístných názvech politického okresu rakovnickéhoSoukup J.: Hrnčířské hřebeny starodávnéRenner J.: Rakovník r.1680Beneš J.: Dnešní stav otázky týkající se sanace hradu KrakovceJednatelská zpráva za rok 1916

Věstník 7/1917
In memoriam (císařský rada Josef Čermák - starosta král.města Rakovníka)Spalová K.: Prof.Jan Soukup - padesátníkemRenner J.: Naše staré rybnikářství a rybářstvíSpalová K.: K půlstoletému výročí záchrany rakovnického archivu a památce zapadlého rakovnického kronikáře Fr.HovorkyUldrych A.: Milostínský kronikářJednatelská zpráva za rok 1917

Věstník 8/1918
Kočka V.: Castellum vetus a Castellum novumRenner J.: HvozdSoukup J.: Za Tomášem KratochvílemJednatelská zpráva za rok 1918

Věstník 9/1919
Kočka V.: Rokytensko a Rakovník do r.1252Beneš J.: O příštích úkolech rakovnického muzejnictvíHornov Č.: Castellum vetus - Starý zámek?Jednatelská zpráva za rok 1919
Věstník 10/1920
Spalová K.: Deset let trvání rakovnického muzejního spolkuKočka V.: Zbečno I. Doba knížecíRenner J.: Hvozd (pokračování)Soukup J.: František Levý, dějepisec města RakovníkaJednatelská zpráva za rok 1920

Věstník 11/1921
Kočka V.: Po stopách HedčanůNechleba A.: Lesy křivoklátskéUldrych A.: Šanovské rostlinstvo v mluvě liduSpalová K.: Zápisky zbečenských kronikářů (1790 - 1896)Soukup J.: Na paměť stopadesátého výročí nálezu pokladu u PodmokelJednatelská zpráva za rok 1921

Věstník 12/1922
Michálek J.: Geologický popis okresu rakovnickéhoKočka V.: Hrady Džbán a DrzmberkRenner J.: Hvozd (pokračování)Nechleba A.: Křivoklátská robotaSoukup J.: Libušin peníz a mince barbarskéKočka V.: Listář k dějinám hornictví na RakovnickuJednatelská zpráva za rok 1922

Věstník 13/1923
Kočka V.: Chlum, Všetaty, Loučko a ProtivnáMichálek J.: Geologický popis politického okresu rakovnického (pokračování)Soukup J.: Poslední poustevníci u sv.JiljíHula J.B.: Dešťopisné poměry v Rakovníku za léta 1914 - 23Jednatelská zpráva za rok 1923

Věstník 14/1924
Kočka V.: Zaniklé osady na Rakovnicku (Drasovice)Stříbrský J.: Lidová jména jedovatých rostlin v politickém okresu rakovnickémMichálek J.: Geologický popis politického okresu rakovnického (pokračování)Soukup J.: Vo ševci (Rakovnická verze pohádky "O koze")Renner J.: Hvozd (pokračování)Jednatelská zpráva za rok 1924

Věstník 15/1925
Renner J.: Jan N.MichálekKočka V.: Zaniklé osady na Rakovnicku (Rozdraží, Dub a Slavošov )Koníček J.: Rakovnický buditel MUDr.Matěj Dobromír ŠtemberaRenner J.: Hvozd (pokračování)Soukup J.: Význam slova "palec" na RakovnickuJednatelská zpráva za rok 1925
Věstník 16/1926
Renner J.: Jak bývalo u nás bezpečnoPátek F.: Křivoklátsko ve vzpomínkách a krásné literatuřePolánek K.A.: Rakovník (báseň M.Havelky)Dary městskému muzeu v Rakovníku

Věstník 17/1927
Soukup .: Vydání práv doktora Grobiana z r. 1779Herold B.: Křivoklátské panství před 100 letyPátek F.: Křivoklátsko ve vzpomínkách a krásné literatuřeŽďárský K.: Pořádek při ohniRenner J.: Rakovnický chmelJednatelská zpráva za rok 1927

Věstník 18/1928
1918 - 1928 (28.října 1928)Novák K.: Rakovníku (báseň)Renner J.: Rakovník po třicetileté válceSoukup J.: Pověst o původu kostela sv.Gotharda u Krupé a podobné pověsti českéStříbrský J.: Lidová jména léčivých rostlin v polit.okrese rakovnickémNechleba A.: Válečné úkony a útrapy zemědělství a lesnictví v bývalém rakovnickém kraji na sklonku napoleonských válekPátek F.: "Projev plesných citů na Nižboru"Žďárský K.: RakovnickoJednatelská zpráva za rok 1928

Věstník 19/1929
Mrázek J.: Jazykový výklad místních jmen v rakovnickém okreseKoníček J.: Zapomenutý básník (Václav Kropáček)Nechleba A.: Dobývání sanytru v RakovníkuTypolt V.: Řevničovská poštaPátek F.: Z pamětních knih fary křivoklátskéRenner J.: Hřbitovní kostel Nejsvětější TrojiceSoukup J.: Když ještě chodívaly cemperyZe života Z.WintraZ manských knih křivoklátskýchDary městskému muzeu v Rakovníce

Věstník XX/1930
Spalová K.: O čem vyprávějí rakovnické purkmistrovské kalendáře z XVI.a XVII.st.Koníček J.: Rakovnický děkan Frant.Stangler, pravý žák BolzanůvMrázek J.: Jazykový výklad místních jmen v rakovnickém okreseSoukup J.: Proroctví slepého mládenceTrejbal V.: Nerosty olešenského rašeliništěRenner J.: Z počátků naší samosprávyDary městskému muzeu v Rakovníce

Věstník XXI/1931
Dvacet let trvání muzejního spolkuSkoupý O.: Sociální a náboženské poměry v kraji rakovnickém v polovici XVII.st.Hornov - Karpatějev L.: Lidové pověry, pranostiky, dětská říkadla a zaříkávání na PodžbánskuPátek F.: O bývalé knihovně v Nezabudicích u KřivoklátuJirkovský R.: Kyzovny na Rakovnicku a KřivokláskuKoníček J.: Památce neúnavného pracovníka vlastivědnéhoRenner J.: Chrášťanské sídliště a pohřebištěSoukup J.: Velikonoční křížkyJednatelská zpráva za rok 1931

Věstník XXII/1932
Nechleba A.: Spor Hudlických s křivoklátskou vrchností o tak zvané "prekární lesy"Stříbrský J.: Vzácnější rostliny našeho krajeMaxera R.: Lesnická průmyslová škola a jiné ústavy na KřivoklátěTrolda E.: Kališnická hudba v RakovníkuSkoupýO.:O majetkových poměrech poddaných na panství křivoklátském v XVII.stol.Renner J.: Z počátků dolování na RakovnickuJirkovský R.: Mineralogická, petrografická, geologická a paleontologická literatura okresu rakovnického a křivoklátského v prvých desetiletích století XX. (1900 - 1930)Věstník, roč. 22, r. 1932

Věstník XXIII/1933
Koníček J.: Život a dílo prof.J.SoukupaNechleba A.: Hospodářský vývoj a odboj Hudlických poddaných v období 1776-1830Böhm J.: Diluviální stanice v Lubné u RakovníkaMaxera R.: Historické drobnosti z oboru železářství na KřivoklátskuRenner J.: Zápisky krevního písařePátek F.: Pramen sv.Jiljí u Lužné (Merkovka)Jednatelská zpráva za rok 1933

Věstník XXIV/1934
Nechleba A.: Odpor hudlických proti ukládání naturál.robotMaloch F.: Rostlinné útvary a společenstva rakov.okresuMaxera R.: Válečný průmysl na KřivoklátskuRenner J.: Židé v RakovníkuPátek F.: Život na Křivoklátě v prvých dvou třetinách 19.stol.Jednatelská zpráva za rok 1934

Věstník XXV/1935
Nechleba A.: Kdysi vlhké Rokytensko, dnes suché RakovnickoRenner J.: Židé v Rakovníku (pokračování)Pátek F.: Broumovská sklárna a její majiteléTichý J.: Vzácnější brouci na RakovnickuKoníček J.: Libertinův "Ráček" - společenský katechismus z r.1715Vachtl J.: Nález třetihorní flory na RakovnickuJednatelská zpráva za rok 1935

Věstník XXVI/1936
Renner J.: Kostel sv.JiljíMaxera R.: Novojáchymovské železárnyTrejbal V.: Profesor Jan KuštaTichý J.: Broučí farma na Rakovnicku (Krasci)Nechleba A.: Po stopách nezvěstných Hrádků křivoklátskýchRenner J.: Židé v Rakovníku (pokračování)Jednatelská zpráva za rok 1936

Věstník XXVII/1937
14.září 1937 zemřel T.G.Masaryk27.září 1937 zemřel Bohuslav Herold - člen Muzejního spolkuNechleba A.: Lovecké roboty Rakovnických na křivoklátském panstvíMachar J.S.: Zikmund WinterStříbrský J.: Lidová jména rostlin plevelných v politickém okrese rakovnickémRenner J.: Kamenné památky (kamenné kříže)Mikuláš z Rakovníka (bakalář nar.18.10.1370)Pátek F.: Křivoklátští kaplani a farářiModlitba vojáka v kostele z karet (ukázka kramářské písně)Jednatelská zpráva za rok 1937

Věstník XXVIII/1938
Baťha F.: Dva zapomenutí veršovci (F.Kočí a F.X.Simenec) - básníci z Rakovnicka 19.stol.K.L.: Cechovní pořádek sladovníků v RakovníkuMaxera R.: Kovoprůmysl knížecích železáren na panství křivoklátském (Fürstenberské železárny v Nové Huti)Pátek F.: Křivoklátsko ve vzpomínkách a krásné literatuřeRenner J.: Okolí Rakovníka po stránce archeologickéVachtl J.: Zajímavý doklad karbonských lesních požárů z RakovnickaČeští bratři v SenomatechJednatelská zpráva za rok 1938

Věstník XXIX/1939
Nová redakce svému čtenářstvuSpalová K.: Naše regioVachtl J.: Rakovnicko-křivoklátský kraj po stránce geologickéŽebera K.: Několik pohledů do pravěku RakovnickaGebhart A.: Podnebí našeho krajePátek F.: Křivoklátsko ve vzpomínkách a krásné literatuřeMejstřík K.: Za Františkem OttouDrobnější článkya) Posmrtná pocta slav.krajanu J.Jungmannovi v Rakovníku
b) O ryzost návrhu Rakovnický kraj a Rakovník
Významná jubilea města a kraje v roce 1939Spalová K.: Wintrova rubrika (Muzejní spolek a Zikmud Winter)Referáty o publikacích a článcích o Rakovníku a RakovnickuZprávy o Rakovnicku a KřivoklátskuJednatelská zpráva za rok 1939

Věstník XXX/1940
Mejstřík K.: Třicet let muzejního spolku v RakovníkuKadlec V.: Jan Stříbrský sedmdesátníkemStříbrský J.: Rostlinstvo Rakovnicko-křivoklátského krajeMiller F.: Příspěvek k poznání pavoučí fauny RakovnickaDrobnější článkya) Zásluhy skladatele J.P.Martinovského o českou národní píseň
b) Masné krámy v Rakovníku
c) Dřevokazné houby v našich dolech
d) Kramářská píseň z Křivoklátska
Významná jubilea města i kraje (Sté výročí dvou významných osvětových středisek - městské knihovny a ochotnického divadla, devadesáté výročí měšťanské besedy řemeslnické)Wintrova rubrikaReferáty o publikacích a článcích o Rakovníku a RakovnickuZprávy o Rakovnicku a KřivoklátskuHlasy tisku o násJednatelská zpráva za rok 1940

Věstník XXXI/1946
In memoriamOsvobozeni!Mejstřík K.: Rakovník za válkyGamma: Rakovnická meditace a vzpomínky z jednoho roku německé hanby r.1939Bříza J.: Rakovník v odbojiVachtl J.: Profesor František DiepoltBříza J.: František JanoušekMayer J.: Jaroslav MariaJednatelská zpráva za léta 1942 - 1945

Věstník XXXII/1947
Vděčně vzpomínáme (k 35.výročí smrti Z.Wintra)Bartoš J.: K jubileu práce (předsed.Muzejního spolku PhDr.K.Spalové)Pala F.: Dr.Josefu Bartošovi k šedesátceMuzejní spolek v Rakovníku k šedesátinám dr.J.BenešePolák K.: Gammova osmdesátka (G.Jaroš - Gamma)Dostál J.: Stříbrského přírodní reservace na borech u OlešnéPrantl F.: O nalezišti zkamenělin "pod hruškou" v skryjsko-týřovickém kambriuDrobnější článkya) 85 let zpěváckého spolku rakovnického
b) Ochrana a výzkum přírody na Rakovnicku a Křivoklátsku
Wintrova rubrika (oslava 100.výročí narození Z.Wintra)Referáty o publikacích a článcích o Rakovníku a RakovnickuJednatelská zpráva ze rok 1946

Věstník XXXIII/1948
Za Jindřichem Šubertem (smuteční projev K.Mejstříka)Za spisovatelem Gammou (smuteční projev J.Šuberta)Za Janem StříbrskýmGörtler M.: Nové úkoly regionální práce historickéGörtler M.: Husovy reliéfy na rakovnických knižních vazbách ze XVI.stol.Gebhart A., Rataj K., Osvald V.: K výskytu hmyzu rovnokřídlého, brouků a motýlů na RakovnickuMařan J.: Příspěvek k poznání dešťovek oblasti Klíčavy a lánského luhuVachtl J.: Křídové jíly na návrší Rovina u KounovaDrobnější článkya) Görtler M.: K 65.narozeninám předsedy MNV Františka Leitnera
b) Dr.Vojtěch Smetana zemřel
c) Rakovnická galerie
d) Zpráva o kutání na kyz v okolí Křivoklátu z r.1810
e) Dvě nové přírodní rezervace na Křivoklátsku
Wintrova rubrika (Görtler M.: Počátek Wintrova archv.studia)Krajová literaturaJednatelská zpráva za rok 1948
Věstníky Muzejního spolku po roce 1996

Věstník XXXIV/1996
Povolný F.: Slovo úvodemČech J.: Za Jiřím Spěváčkem (nekrolog)Švarc F.: Z historie pražsko-lánské koňské železnicePecka E.: Dvakrát o formování prvků politické kulturyLukáš J.: Ubývá u nás obojživelníků?Čech J.: Nápis na Pražské bráně v RakovníkuEichinger Z.: Vzpomínky na minulost - I.částBibliografie týkající se okresu rakovnickéhoJednatelská zprávaZakládající členové Muzejního spolku

Věstník XXXV/1997
Čech J.: Hořící město není RakovníkKrůta V.: Rozvědčík Franěk a jeho místo a podíl v boji proti fašismuEichinger Z.: Vzpomínky na minulost - II.částRenner J.: PamětiLukáš J.: Obojživelníci a plazi RakovnickaČech J.: Prasečí historieBibliografie týkající se okresu rakovnickéhoJednatelská zprávaČlenové Muzejního spolkuÚčetní zpráva

Věstník XXXVI/1998
Povolný F.: 100 let výročí muzeaČech J.: Epitafy na rodinné hrobce Píseckých z TřebskaNáhrobní nápis, napsaný Crinitovi
Eichinger Z.: Vzpomínky na minulost - III.částKučera J.: SteskyHluštík A.: Lounské působení Jana Kušty před příchodem na rakovnickou reálkuKrůta V.. K otázce arizace v Rakovnických keramických závodech za II.světové válkyCorrigendaRenner J.: Paměti - 2.částBibliografie týkající se okresu rakovnickéhoJednatelská zprávaČlenové Muzejního spolkuÚčetní zpráva

Věstník XXXVII/1999
Lukáš J.: Joachim BarrandeČech J.: Crinitova báseň o Anně StřípkovéEichinger Z.: Vzpomínky na minulost - IV.částČech J.: Záhada kazatelnyČerný J.: Jan Renner, Muzejní spolek a rakovnické muzeumRenner J.: Paměti - 3.částČerný R.: 55.výročí letecké bitvy nad Jesenicí u RakovníkaKrško J.: Reformní hnutí katolického duchovenstva a počátky Církve československé v RakovníkuBibliografie týkající se okresu rakovnickéhoJednatelská zprávaČlenové Muzejního spolkuÚčetní zpráva


Věstník XXXVIII/2000
Povolný F.: Za Miroslavem IvanovemLipecký J.: Ostrostřelci v Rakovníku, minulost a současnostČech J.: Básnická pocta purkmistrůmEichinger Z.: Vzpomínky na minulost - dodatekRejstřík k článkům Vzpomínky na minulostČech J.: Jan Evangelista Antonín Tomáš Koželuh v RakovníkuRenner J.: Paměti - 4. část (závěr)- Na odpočinku
Školství a školní inspektoři za mého působení
Černý R.: Cesty nebeských jezdců 1945 - 2000Čech J.: Poznámky a doplňky k Nejstarší kronice královského města Rakovníka (1425 - 1800)Bibliografie týkající se okresu rakovnickéhoJednatelská zprávaŽalovČlenové muzejního spolkuÚčetní správa

Věstník XXXIX/2001
Jaroslav Čech: Naše zvonyZelenka Přemysl: Nové poznatky o křídových sedimentech na RakovnickuBiedermann František: Zbourané stavby města RakovníkaŠvarc František: Rakovnicko na přelomu XIX. a XX. stoletíČerný Jan: Počátky muzejní práce na Novostrašecku a její vývoj od r. 1942Bibliografie týkající se okresu rakovnickéhoJednatelská zprávaŽalovZakládající členové muzejního spolkuČinní členovéČlenové muzejního spolkuÚčetní zpráva

Věstník XXXX - 2002
Pochmanová Kateřina: Nové archelologické přírůstky v Muzeu T. G. M. RakovníkŠmídová Lenka: Muzejní výstavy v roce 2001 a 2002Čech Jaroslav: Oslava či chvála rakovnického piva?Dlouhý Michal: Četnické humoresky a RakovnickoZelenka Přemysl: Džbánská opuka - významný a typický kámen RakovnickaŠvarc František: Rakovnicko na přelomu XIX. a XX. století (2)Černý Jan: Počátky muzejní práce na Novostrašecku a její vývoj do roku 1942 (dokončení)Bibliografie týkající se okresu rakovnickéhoJednatelská zprávaŽalovZakládající členové Muzejního spolkuČinní členovéPřispívající členovéÚčetní zpráva

Věstník XXXXI - 2003
I. Medek: Osobnost: T.G. Masaryk - moderní filosof a politikJ. Sedmidubský: 120 let keramické průmyslové výroby v Rakovníku - 1883 - 2002J. Němeček: K životním osudům generála Antonína Hasala - NižborskéhoK. Pochmanová: Pozdně středověká hrnčířská pec RakovníkF. Švarc: Rakovnicko na přelomu XIX. a XX. století (3)M. Mikesková: Alice Masaryková, předsedkyně ČSČK a její návštěva v RakovníkuJ. Lukáš: Vznik názvu města RakovníkBibliografie týkající se okresu rakovnickéhoJednatelská zprávaŽalozZakládající členové Muzejního spolkuČinní členovéPřispívající členovéÚčetní zpráva

Věstník XXXXII - 2004
Václav Laňka: Nekrolog na krásné motýlyVáclav Laňka: Poslední svědectví o jasoni dymnivkovémTomáš Durdík: Hrad SobínLenka Šmídová: Městské muzeum v Novém Strašecí oslavilo 110 let svého trváníKateřina Pochmanová: Kolomaznická výstava v Muzeu TGM RakovníkFrantišek Švarc: Rakovnicko na přelomu XIX. a XX. století (4)Bohumil Knobloch: Historie obecné školy v Kroučové v letech 1765 - 1891František Biedermann: Výklad ke jménu BidermannBibliografie týkající se okresu rakovnickéhoŽalovOslavy výročí 490 let Sboru rakovnických ostrostřelců

Věstník XXXXIII - 2005
Jiří Česal: Společenské uplatnění podnikatelských vrstev v 2. pol. 19. a na počátku 20. stoletíMagdalena Mikesková: T. G. Masaryk a knihyMgr. Kateřina Blažková, Mgr. Jana Lomecká: Poklady studnyMagdalena Mikesková: Po stopách Alice Masarykové na SlovenskuFrantišek Švarc: Rakovnicko na přelomu XIX. XX. stoletíBohumil Knobloch: Historie obecné školy v Kroučové v letech 1892 - 1930Přemysl Zelenka: Hlavačovské štěrkopískyVzpomínky Mileny Štisové, roz. Bradáčové: DokumentŽalovZakládající členové Muzejního spolkuČinní členovéPřispívající členovéJednatelské zprávaÚčetní zpráva

Věstník XXXXIV - 2006
Magdalena Mikesková : Jan MasarykKateřina Blažková, Jana Lomecká: Současný stav výzkumu středověkých archeologických nemovitých památek RakovnickaHistorie obecné školy v Kroučové v letech 1931 - 1945Historie obecné školy v Kroučové v letech 1945 - 1975A.F.Malinovský: Rakovnická panská lavice s erbyJan Lukáš: Obrázky z historie myslivosti a lánské oboryJan Renner: Projev k 40. výročí založení Okrašlovacího spolku v Rakovníku (1931)František Horn: Dodatek k obci ŽďáryBibliografieJednatelská zprávaŽalovZakládající členové muzejního spolkuČinní členovéPřispívající členovéÚčetní zpráva

Věstník XXXXV - 2007
Magdalena Mikesková: Oslavy 90. výročí bitvy u ZborovaJiří Charfreitag: Bitva u Zborova - 90. výročíKateřina Blažková, Jana Lomecká: Záchranný archeologický výzkum bylanského hrobu v Kněževsi u RakovníkaPřemysl Zelenka:100. výročí narození univerzitního profesora RNDr. Josefa Vachtla, DrScAnton František Malinovský: Vladykové z HlavačovaLenka Šmídová: Cechovní památkyPřemysl Zelenka: Fosilní dřeva v expozici Muzea T.G.M. RakovníkJindřich Lipecký: Téměř neznámá dekorace odbojové skupiny "Masarykovy Lány"Jednatelská zprávaŽalovZakládající členové Muzejního spolkuČinní členovéPřispívající členovéÚčetní zpráva za rok 2006

Věstník XLVI - 2008
František Povolný: Projev k vernisáži 110 let muzea v RakovníkuKolektiv autorů: 110 let muzea v RakovníkuKateřina Blažková, Jana Lomecká, Magdalena Mikesková: T. G. Masaryk a archeologieJana Trousilová: Hospodářská krize na Rakovnicku v letech 1930 - 1935Bibliografie týkající se okresu rakovnickéhoZakládající členové Muzejního spolkuČinní členovéPřispívající členovéÚčetní zpráva za rok 2007

Věstník XLVII - 2009
František Povolný: Slovo vydavatele ke členůmRadek Remar, Michal Tichai: Výskyt ptáků v urbánním prostředí RakovníkDavid Kozler, student GZWR: Historie a současnost technické památkyPetra Mánková, studentka GZWR: VolksbundBarbora Honzíková: Muzeum T. G. M. Rakovník, jeho pobočky a muzejní vstupenkyŽalovZakládající členové Muzejního spolkuČinní členovéPříspívající členovéÚčetní zpráva za rok 2008Jednatelská zpráva Muzejního spolku za rok 2008

Věstník XLVIII - 2010
František Biedermann: Zbourané stavby města Rakovník, válcový mlýn Františka HradceFrantišek Krejčí: Uličník města RakovníkaJana Trousilová: Oděvní Společenstvo v RakovníkuPřemysl Zelenka: Džbánská opuka, významný stavební kámen RakovnickaZakládající členové Muzejního spolkuČinní členovéPřispívající členovéÚčetní zpráva za rok 2008Účetní zpráva za rok 2009Jednatelská zpráva Muzejního spolku za rok 2009 pro valnou hromadu

Věstník XLIX - 2011
Lenka Šmídová: Vyšívané kuchařkyVáclav Zuska: Neznámý znak v tarasní zdi u kostela Sv. Petra a Pavla v Jesenici a jeho možný vztah k městskému znaku JeseniceBožena Lukášová: Počátky školství v Lužné (1740 - 1914)Jindřich Lipecký: Maďarský lazaret v KounověPřemysl Zelenka: Těžba křídových žáruvzdorných jílovců na Rakovnicku a LounskuFrantišek a Jiřina Biedermannnovi: Zbourané stavby města RakovníkaŽalovZakládající členové Muzejního spolkuČinní členovéPřispívající členovéÚčetní zpráva za rok 2010Jednatelská zpráva Muzejního spolku za rok 2010

Věstník L - 2012
Kateřina Blažková: Sousoší Panny Marie na Husově náměstí v Rakovníku ve světle archeologického výzkumu jeho základůDavid Kozler: Z dějin mlynářského rodu ČechůJindřich Lipecký: Vojenští vysloužilci v RakovníkuJana Trousilová: "Socializace" živnostenského podnikání v Rakovníku po únoru 1948Zdenka Drexlerová-Regentíková: Válečná vzpomínkaŽalovZakládající členové Muzejního spolkuČinní členovéPřispívající členovéÚčetní zpráva za rok 2011Jednatelská zpráva Muzejního spolku za rok 2011

Věstník LI - 2013
Lenka Šmídová: My Tři králové jdeme k vámVáclav Zuska: Kostel Sv. Petra a Pavla a dvorec v Jesenici - stručná stavební historieFilip Celba: Historie budovy slabecké školyKateřina Blažková: Za Tomášem DurdíkemKateřina Blažková: Za Václavem PelcemŽalovZakládající členové Muzejního spolkuČinní členovéPřispívající členovéÚčetní zpráva za rok 2012Jednatelská zpráva Muzejního spolku za rok 2012

Věstník LII - 2014
Magdalena Elznicová Mikesková: Červený kříž v Rakousku-Uhersku v době první světové válkyJan Černý: Anabáze rakovnické kroniky Františka HovorkyLenka Šmídová: Velikonoční zvykyKateřina Blažková: 100 let průzkumů bojiště u Rakovníka na podzim roku 1620Josef Jansta: Vzpomínky na životní osudy českého legionáře Ing. Bohuslava ČernohorskéhoJindřich Lipecký: Pomníky, památníky a pamětní desky obětem války 1914-1918Kristina Hanousková - Přemysl Zelenka: Životní pouť štábního kapitána Josefa ZelenkyOldřich Štefek: Řevničovské koule aneb jak jsem dostal chuť na borůvkový koláč z MarsuVladimír Zuska: Vzpomínky na Karlov - ještě za císaře pána i na počátku republikyVýznamné jubileumŽalovZakládající členové Muzejního spolkuČinní členovéPřispívající členovéÚčetní zpráva za rok 2013Jednatelská zpráva Muzejního spolku za rok 2013

Věstník LIII - 2015
Jan Boukal: Bitva u Řevničova 1434Věra Kubová: Za trochu lásky šel bych ...Lenka Šmídová: Pálení čarodějnicRemar Radek: Atlas hnízdního rozšíření 2014 - 2017Ondřej Levinský: Mutějovice "Na Vinici", okr. Rakovník. Nová lokalita kultury aurignacienu na RakovnickuZdeněk Eichinger: Vzpomínky na továrnu Františka OttyFrantišek Biedermann - Jiřina Bidermannová: Chalupy, hospoda a selské grunty v Rousínově a Nové Vsi 1723-1907, chalupa č.p. 59 v RousínověZakládající členové Muzejního spolkuČinní členovéÚčetní zpráva za rok 2014Jednatelská zpráva Muzejního spolku za rok 2014Pokyny autorům

Věstník LIV - 2016
Petr Sommer: K 700. výročí narození Karla IV. Vladislav Razím: ... brány, bez nichž by město do světa divně hledělo,..." 500 let Pražské brány v Rakovníku Tomáš Kapsa: Zřícenina Týřova se konečně dočkala zasloužených zajišťovacích prací Michaela Dvořáková: Výsledky petrografického rozboru architektonických prvků z Týřova Roman Hartl: Nezbedný bakalář - Z knihy do filmu Jan Boukal: Listy křivoklátského hejtmana Jiříka Birky z Násilé z chebského archivu David Kozler: Petr z Rabštejna a Třeboc v letech 1405-1416. Epizoda ze středověkých dějin obce na pomezí Rakovnicka a Lounska Zakládající členové Muzejního spolkuČinní členovéÚčetní zpráva za rok 2015Jednatelská zpráva Muzejního spolku za rok 2015Pokyny autorům

Věstník LV - 2017
Roman Hartl: O hledání minulosti a té židovské zvlášť Zdeněk Eichinger: Kapitoly ze životy židovských rodin na Rakovnicku. Rod Reiserů David Kozler: K problému data a místa sepsání Husova listu Pražanům na rozloučenou Zdeněk Šámal: Branov: starší, než jsme mysleli? Václav Vodvářka: akademický malíř František Horník v Lánech Radovan Lovčí: Vzpomínka na Josefa Švejnohu Miroslav Zýka: Křivoklátsko - Noemova archa některých druhů našich brouků Kateřina Uhrová: Věkoslav Schubert - Vzpomínky na odboj 1945 Daniela Vokounová: Preventivní péče o fotografické DOP želatinostříbrné pozitivy Lenka Šmídová, Miroslava Hoblíková: Retrovýstavy v našich muzeích Jednatelská zpráva Muzejního spolku za rok 2016 Žalov Zakládající členové Muzejního spolku Činní členové Účetní zpráva za rok 2016 Pokyny autorům

Věstník LVI - 2018
Renata Mayerová: Od města komorního k městu královskému Zdeněk Eichinger: Kapitoly ze života židovských rodin na Rakovnicku II  Dalibor Blažek: Stěhovavý portál Rabasovky Daniela Vokounová: Historické fotografické ateliéry Miroslav Zýka O majce duhové, africkém zlatohlávkovi a předválečné rakovnické entomologii Karel Žák, Ivana Sýkorová, Martina Havelcová, Alexandr Šulc: Co je vlastně švartna a jaké má vlastnosti Tomáš Kapsa: Zřícenina Týřova - pokračování zajišťovacích prací Radovan Lovčí: Unitářství a Charlotta Garrigue Masaryková Radovan Lovčí: Utajená láska prezidenta Masaryka Oldra Sedlmayerová (1884-1954) Jednatelská zpráva Muzejního spolku za rok 2017 Žalov Zakládající členové Muzejního spolku Činní členové Účetní zpráva za rok 2017 Pokyny autorům

Věstník LVII - 2019
HARTL, Roman: Rakovnické osmičky
KAPSA, Tomáš: Postupná obnova budovy Muzea T. G. M. Rakovník
ŠMÍDOVÁ, Lenka a BLAŽKOVÁ, Kateřina: Novodobé archeologické výzkumy rakovnického muzea začaly před třiceti lety
EICHINGER, Zdeněk: Kapitola ze života židovských rodin na Rakovnicku III
UHROVÁ, Kateřina: Socha sv. Vácvlava v Rakovníku
ZÝKA, Miroslav: "Borovicovi" krasci lesního komplexu na sever od Rakovníka po osmi desetiletích
DVOŘÁKOVÁ, Michaela: Průzkum zaniklých středověkých vesnic na Rakovnicku
VESELÝ, Petr: Stříbrný šip na Dni s T. G. M. (Oslava 169. výročí narození T. G. M.)
Jednatelská zrpáva Muzejního spolku za rok 2018
ŽALOV
Zakládající členové Muzejního spolku
Činní členové
Účetní zpráva za rok 2018

Věstník LVIII – 2020
KŘIKAVOVÁ, Milena: 1989. Nezapomínáme. Připomínáme!
ELZNICOVÁ MIKESKOVÁ, Magdalena: Československý červený kříž a jeho činnost v letech 1919 – 1940. Příspěvek k 100. výročí vzniku Československého červeného kříže
HARTL, Roman: Na chvíli šťastní
VOLDÁNOVÁ, Helena: Malé rodopisné nahlédnutí na předky Václava Matěje Krameria
BEZÁKOVÁ, Jana: Zaniklý hrádek u Vrbice (k. ú. Hořovičky)
ŠÁMAL, Zdeněk: Záhada Francouzského kříže
BEDNÁŘOVÁ ŠAFRÁNKOVÁ, Barbora: Ohlédnutí za výstavou. Tož budeme sedlat… Kůň ve službách prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka
BLAŽKOVÁ, Kateřina: 100 let české archeologie
Jednatelská zpráva Muzejního spolku za rok 2019
ŽALOV
Zakládající členové Muzejního spolku
Činní členové
Čestní členové
Účetní zpráva za rok 2019

Věstník LIX – 2021
BLAŽKOVÁ, Kateřina: Projekt připomínky 400. výročí bitvy u Rakovníka „1620 Cesta k porážce“
BEZÁKOVÁ, Jana: Výzkum středověkého pohřebiště v r. 2020 ve Zbečně
DVOŘÁKOVÁ, Michaela: Výsledky terénního průzkumu v CHKO Křivoklátsko – NPR Týřov
HARTL, Roman: Spojitost hradu Hlavačova se vznikem Rakovníka v místních pověstech
ELZNICOVÁ MIKESKOVÁ, Magdalena: Vojenský chirurg Nikolaus Hackmann
ŠÁMAL, Theodor A. – ŠÁMAL, Zdeněk: Legionář Jaroslav Franěk
ŠMÍDOVÁ, Lenka: Ohlédnutí za Vánočkami
ZÝKA, Miroslav: Pozoruhodný nález kovaříka Ampedu elegantulus (Schönherr, 1817) u obce Lašovice
REMAR, Radek: Plazi Rakovnicka
Za Katkou Uhrovou
Jednatelská zpráva Muzejního spolku za rok 2020

Věstník LX – 2022
HARTL, Roman: Vrchlický v Čisté
HUBKA, Jindřich: Koněspřežná železnice Praha-Lány
ŠAPOVALIV, Petr: Poznámky k pojmenování obce Chříč
VODVÁŘKA, Václav: „Valdštejnský“ kámen mudrců
VODVÁŘKA, Václav: Černé stíny v království zeleně
LOVČÍ, Radovan: Knižní novinka o Charlottě Masarykové
Jednatelská zpráva Muzejního spolku za rok 2021


  Zavřít