Loading
načítám data...

Subkultura trampingu ve světle vědeckého výzkumu


Subkultura trampingu ve světle vědeckého výzkumu
V roce 2017 pořádalo Muzeum T. G. M. Rakovník ve spolupráci se Státním okresním archivem v Rakovníku konferenci v Muzeu T. G. Masaryka v Lánech na téma Subkultura trampingu ve světle vědeckého výzkumu. Tento fenomén byl obzvláště na Křivoklátsku rozvíjen už od dob první republiky a archiv k tomuto tématu nabídl i výstavu Tramping v proměnách času. V roce 2018 byl v rámci edice Otázky z historie vydán sborník příspěvků z této konference, kde mimo jiné najdete také dva příspěvky týkající se konkrétních regionálních aktivit – Akce Hurikán a výzkumu u Nezabudic v místě kiosku V Annamu Jaroslava Fraňka, známého jako stavitele pozdějšího hostince U Rozvědčíka.
Počet stran 115
ISBN 978-80-88148-30-2
Vydal: Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Rakovník, 2018, dvojjazyčná
cena publikace 140,-Kč

V případě zájmu kontaktujte p. Pavlíčkovou na mailové adrese rakovnik@muzeumtgm.cz anebo na tel. č. 731 449 324.


  Zavřít