Loading
načítám data...

Prodej publikace - Příběh nejkrásnější keltské hlavy


Příběh nejkrásnější keltské hlavy
Pravěkých archeologických památek, jež byly dosud objeveny na území Středočeského kraje, je obrovské množství. Opuková hlava Kelta ze Mšeckých Žehrovic patří však z pohledu českého i evropského kulturního dědictví k těm nejvzácnějším. Pochází z 3. století př. n. l., kdy na území středních Čech žily kmeny Keltů. Stopy, jež nám po sobě tito dávní obyvatelé v okolí Novostrašecka zanechali, nám dávají tušit, s jakou kreativitou dokázali využít místních surovin, jako je železná ruda či švartna, a jak vrstevnatou společnost zde tvořili. Pohled na tuto esteticky propracovanou opukovou skulpturu nás nepřestává udivovat. Druhé vydání „Příběhu nejkrásnější keltské hlavy“ doplněné o anglické resumé, fotografie nových nálezů a epilog věnovaný jednomu z autorů Františkovi Sedláčkovi, zesnulému v dubnu roku 2020, jistě potěší všechny, kteří se o evropské dějiny a keltskou civilizaci upřímně zajímají.
Počet stran: 111
ISBN 978-80-85081-42-8
Vydalo: Muzeum T. G. M. Rakovník, p. o.
2. vydání
Rakovník 2020

Cena: 250 Kč

  Zavřít