Loading
načítám data...

Křivoklátsko mezi dvěma světy - od šlechtictví ke státu


Křivoklátsko mezi dvěma světy - od šlechtictví ke státu
V roce 2018 Muzeum T. G. M. Rakovník ve spolupráci se Státním okresním archivem v Rakovníku konferenci v Muzeu T. G. Masaryka v Lánech na téma Křivoklátsko mezi dvěma světy – od šlechtictví ke státu. Také z této konference byl v roce 2020 vydán v rámci edice Otázky z historie sborník příspěvků.
Počet stran 174
ISBN 978-80-88148-42-5
Vydal: Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Rakovník ve spolupráci s Muzeem T. G. M. Rakovník, 2020
cena publikace 80,-Kč

V případě zájmu kontaktujte p. Pavlíčkovou na mailové adrese rakovnik@muzeumtgm.cz anebo na tel. č. 731 449 324.


  Zavřít