Loading
načítám data...

Hus – osobnost napříč staletími


Hus – osobnost napříč staletími
Ve spolupráci se Státním okresním archivem Rakovník Muzeum T. G. M. Rakovník vydalo v roce 2016 v rámci edice Otázky z historie první společné periodikum. Jde o sborník příspěvků z konference společně pořádané v Muzeu T. G. Masaryka v Lánech v roce 2015 k 600. výročí upálení Mistra Jana Husa a seznamuje čtenáře s příspěvky zabývajícími se Husova prvního i druhého života. Odbornost všech textů garantuje vědecká komise pod vedením nestora českého archivnictví prof. PhDr. Ivana Hlaváčka, CSc. a recenzentů z řad předních medievalistů – PhDr. Evy Doležalové, PhD. a prof. PhDr. Hany Pátkové, PhD.
Počet stran 115
ISBN 978-80-88148-07-4
Vydal Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Rakovník, Muzeum T. G. M. Rakovník a Rabasova galerie Rakovník , 1. vydání, Rakovník 2016
Cena publikace 100,-Kč

V případě zájmu kontaktujte p. Pavlíčkovou na mailové adrese rakovnik@muzeumtgm.cz anebo na tel. č. 731 449 324.
  Zavřít