Loading
načítám data...

Výstava Keltové ve středu Boiohaema


Dobrý den.
Srdečně vás zveme na komentovanou prohlídku výstavy „Keltové ve středu Boiohaema“ s autorem výstavy Doc. Jaroslavem Jiříkem, Ph.D. z Prácheňského muzea v Písku, která proběhne 21. června 2023 od 16 hodin.
Výstava je zaměřena na duchovní život Keltů – v co věřili, jaká božstva uctívali, proč tak bohatě vybavovali hroby svých knížat, kde se tyto hroby nacházely a hlavně, co nám z doby prvního tisíciletí před Kristem zůstalo do dnešních dnů.
Mezi největší unikáty na výstavě patří předměty z knížecích mohyl nalezených na Písecku, nálezy z nejjižnějšího českého oppida Třísov, ale i z rakovnického regionu a nejbližšího okolí budou k vidění vzácné předměty zapůjčené z Národního muzea – vybavení z jediného hrobu keltského bojovníka na Rakovnicku z Branova, ze žárových hrobů z Pavlíkova Brabečka, z knížecího komorového hrobu v Hořovičkách, zdobená zápona a zákolník z Křivoklátu, meč z Nesuchyně, část depotu bronzových šperků ze Stebna a zlatá mince z podkladu z Podmokel.
Poprvé budou též k vidění nejnovější nálezy ze sbírek rakovnického muzea pocházejících z pravidelných záchranných výzkumů z posledních let.
Výstava bude doplněna o věrnou rekonstrukci pohřbu velmože a unikátní repliku kultovního bronzového vozíku.
Výstava bude v Muzeu Nové Strašecí otevřena až do 10. září 2023 a v rámci školního roku bude doplněna o doprovodný program pro školy.  Zavřít