Loading
načítám data...

Pozvánka na přednášku Klubu cesty za poznáním


Přednáškový cyklus Vlny české emigrace zakončíme poslední přednáškou 13. června 2023 s názvem „Odchody a návraty – česká a moravská šlechta po roce 1945 (emigrace elit ve 20. století)“. Přednášející Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph.D. chce tuto přednášku věnovat významným osobnostem z řad šlechty, které za různých okolností odešly po roce 1945 z Československa – ať už v důsledku vysídlení německého obyvatelstva, nebo po nastolení komunistické diktatury v únoru 1948. Přesto mnozí z nich se svojí vlastí neztratili kontakt a snažili se stavět mosty přes politické, národní a společenské hranice. Jejich aktivity v řadě případů přispěly i k obnově svobody a demokracie v českých zemích. Jednalo se například o představitele rodu Schwarzenbergů, Lobkowiczů, Belcreidů a dalších.

Po ukončení přednášky a malé přestávce bude slavnostní rozloučení s tímto ročníkem Klubu cesty za poznáním. Představíme další plán na program 8. ročníku klubu. V této části chceme také poděkovat všem členům klubu a posluchačům za přízeň a zájem o naše pořady i vycházky.

Přednášky jsou vždy v úterý od 17 do 18.30 hodin v přednáškovém sále muzea, vstupné na jednotlivé přednášky je 40,- Kč.


  Zavřít