Loading
načítám data...

Výstava Poslední dny války


Poslední dny války - odraz konce druhé světové války ve sbírkách Muzea T. G. M. Rakovník
17.9. – 15.11.2020
Výstava prodloužena do 31.1.2021 !!!

Výstava zachycuje rozhodující dny konce druhé světové války a přibližuje dobovou atmosféru především prostřednictvím mnohdy doposud nepublikovaných dobových fotografií. Unikátní velkoformátově prezentované fotografie jsou doplněny několika úryvky z kronik a vzpomínkami pamětníků. Některé fotografie ale odkazují i přímo na určité trojrozměrné sbírkové předměty uložené v muzejních depozitářích. Zajímavé sbírkové předměty z depozitářů muzea pak představí především historii všedního dne. K vidění tak bude například vybavení druhoválečné domácnosti, jak se lidé v té době oblékali, nebo jak vypadal jejich jídelníček omezený na lístkový systém. Ke smutné části výstavy pak patří drobné předměty přivezené obyvateli, kteří se vrátili z koncentračních táborů.
Výstava vznikla ve spolupráci se spřátelenou organizací Státním okresním archivem v Rakovníku, který bude ve výstavě prezentovat také doposud nepublikovanou unikátní sbírku fotografií z květnových dnů roku 1945.  Zavřít