Loading
načítám data...


Výstava - Hrací karty v archeologických nálezech

Projekt ARAKA 2017

Hrací karty v archeologických nálezech
aneb běžný život Vladislavského sálu na Pražském hradě
„Nálezy od krbu“

Zcela poprvé bude představen projekt, který je zaměřen na archeologické práce ve Vladislavském sále Pražského hradu, kde byla nalezena nejrozsáhlejší sbírka hracích karet v historii pocházející z období od počátku 16. století po rok 1679.
Celý projekt je složený z výstavy, semináře, prvního celostátního karetního turnaje, zábavných edukativních listů a několika publikací. Na realizaci celého projektu spolupracovaly: Muzeum T. G. M. Rakovník, Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy a Archeologický ústav v.v.i. Záměrem autorů Dr. Václava Lišky a BcA. Michaely Caranové je představit Vladislavský sál z jiného úhlu pohledu a seznámit tak veřejnost s těmito unikátními předměty.

Výstava s názvem Hrací karty v archeologických nálezech aneb běžný život Vladislavského sálu na Pražském hradě - „Nálezy od krbu“ se koná v muzeu v Novém Strašecí od 5. května do 11. června 2017 a bude zahájena slavnostní vernisáží ve čtvrtek 4. května 2017 od 16.30 hodin ve výstavní síni muzea.
Výstava je zaměřena na nálezové okolnosti a artefakty z archeologického průzkumu podlahy Vladislavského sálu realizovaného v roce 2008/2009, které nebyly dosud nikde prezentovány – jde tedy o jejich první představení na veřejnosti. Součástí výstavy jsou doprovodné texty a fotografie dokumentující průběh práce a informace o historii archeologie v souvislosti s fondem národním založeným T. G. Masarykem.

Už teď můžeme zmínit pár perliček, které výstava představí:
NEJSTARŠÍ karetní nález u nás – hrací karty od autora Sigmunda Becka z roku 1552
NEJNOVĚJŠÍ nález – hrací karty objevené pod podlahou u krbu ve Vladislavském sále Pražského hradu v roce 2008/2009
KURIOZITA – dřevěné kapesní sluneční hodiny ze 17. století
UNIKÁT – vykládací karty vytvořené Emou Destinovou

Součástí projektu je také Celostátní karetní turnaj – aneb karetní hry včera i dnes, který se bude konat 3. června 2017 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy. Tento turnaj Vás seznámí nejen s novou hrou nazvanou Balanc, ale také poukáže na skutečnost, že i v dnešní době vznikají nejen nové deskové hry, ale také hry karetní.

Časový harmonogram projektu:
výstava v muzeu v Novém Strašecí …...04. 05. - 11. 06. 2017
karetní turnaj ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy …... 03. 06. 2017
seminář v muzeu T. G. Masaryka v Lánech …......12. 10. 2017

Projekt ARAKA 2017 získal záštitu Ministerstva kultury ČR.
    

  Zavřít