Loading
načítám data...

Klub cesty za poznáním - pozvánka na přednášku a exkurzi


V Klubu cesty za poznáním pokračujeme v přednáškovém cyklu Vlny české emigrace. V úterý 14. února 2023 od 17 hodin se bude konat přednáška s názvem Naděje a zklamání (život české pobělohorské emigrace v Sasku 1648) a přednášet bude prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc. z Ústavu českých dějin (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy).
Je to téma, které se bude týkat emigračního procesu české šlechty po porážce stavovského povstání a následně prohrané bitvy na Bílé hoře. Rekatolizace (většiny české protestantské společnosti), tvrdé potrestání účastníků stavovského povstání, soudní procesy a následná konfiskace majetku přivedly velkou část domácí šlechty, ale i řadu náboženských elit a inteligence k rozhodnutí opustit domov a najít útočiště v jiných částech Evropy. V českých zemích znamenal další vývoj za doby vládnutí Ferdinanda II. zásadní společenskou změnu. Jaký byl život v emigraci, a představy o případném návratu se dozvíme v této přednášce.

Klub cesty za poznáním pořádá exkurzi do České národní banky na prohlídku expozice Lidé a peníze, která se uskuteční v sobotu 18. února 2023. Sraz je v 10.45 hodin před budovou ČNB, ul. Na Příkopech, Praha. Je nutné se přihlásit v pokladně Muzea Nové Strašecí, kapacita omezena na 20 lidí.

  Zavřít