Loading
načítám data...


Jarní vzdělávací cyklus nejen pro generaci 3. věku

Vážení,

opět jsme pro vás a další zájemce z řad široké veřejnosti připravili 5 přednášek předních českých odborníků a vědců se zajímavou nabídkou vědeckých témat s regionálním i světovým přesahem. Letošní jarní cyklus se zaměří převážně na středověk v souvislosti s chystanou výstavou Výpravy za Vikingy, kde bude opět prezentován originál raně středověkého třmenu ze Zbečna ze sbírky Národního muzea.

Jarní cyklus přednášek začíná ve středu 13. 3. 2019 v Sále Dr. Spalové od 17h.

Vyplněné přihlášky na celý cyklus odevzdávejte v pokladně rakovnického muzea nebo zasílejte na e-mail archeolog@muzeumtgm.cz do pátku 8. 3. 2019.

Při přihlášce a absolvování všech 5 přednášek s max. 2 omluvenými absencemi je vstupné zdarma a osvědčení o absolvování. Omluvit účast je možné max. den dopředu.
Zájemci z řad veřejnosti pouze o vybrané přednášky si platí vstupné 50,-Kč, totéž platí při dvakrát po sobě neomluvené absenci přihlášených frekventantů.
Při naplnění max. počtu 70 přihlášených frekventantů bude příjem přihlášek uzavřen, pro zájemce z řad veřejnosti o vybrané přednášky jsou zajištěna další místa k sezení.Pořádání vzdělávacího cyklu opět podpořil Ing. Jiří Pergler.

Předběžný program:
13. 3. 2019 Mgr. Jan Mařík, PhD.: Hradiště Libice ve světle archeologického výzkumu

27. 3. 2019 MgA. Jiří Krejčí: Hra na historické nástroje - jedna z cest úcty k tradici

10. 4. 2019 Mgr. Jiří Košta: Militaria cizí provenience v raně středověkých Čechách - symboly moci elit

24. 4. 2019 PhDr. Jiří Militký, PhD.: Počátky a starší fáze keltského mincovnictví Čechách

9. 5 .2019 Prof. PhDr. Jan Klápště, CSc.: Středověký Most – specifika výzkumů středověkých měst – pozor, tato přednáška je výjimečně ve čtvrtek!Upozorňujeme, že může dojít ke změnám v programu vzhledem k vytíženosti některých přednášejících. O případných změnách budete včas informováni.

Budeme se těšit na vaši hojnou účast!
   

  Zavřít