Loading
načítám data...


Jarní vzdělávací cyklus nejen pro generaci 3. věku

Vážení,

opět jsme pro vás a další zájemce z řad široké veřejnosti připravili 5 přednášek předních českých odborníků a vědců se zajímavou nabídkou vědeckých témat s regionálním i světovým přesahem.

Jarní cyklus přednášek začíná ve středu 14. 3. 2018 v Sále Dr. Spalové od 17h.

Vyplněné přihlášky na celý cyklus odevzdávejte v pokladně rakovnického muzea nebo zasílejte na e-mail archeolog@muzeumtgm.cz do pátku 9. 3. 2018.

Při přihlášce a absolvování všech 5 přednášek s max. 2 omluvenými absencemi je vstupné zdarma a osvědčení o absolvování. Omluvit účast je možné max. den dopředu.
Zájemci z řad veřejnosti pouze o vybrané přednášky si platí vstupné 50,-Kč, totéž platí při dvakrát po sobě neomluvené absenci přihlášených frekventantů.
Při naplnění max. počtu 70 přihlášených frekventantů bude příjem přihlášek uzavřen, pro zájemce z řad veřejnosti o vybrané přednášky jsou zajištěna další místa k sezení.


Pořádání vzdělávacího cyklu opět podpořil Ing. Jiří Pergler.

Předběžný program:
14. 3. 2018
architekt ak. arch. David Vávra: 10 kroků architektury Davida Vávry, možná přijdou i Šumné Stopy

28. 3. 2108
historik Prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc.: 1618-2018: 400 let od stavovského povstání (na cestě k Bílé hoře)

11. 4. 2018
archeolog Mgr. Luboš Novák, PhD.: Vikinská výprava na Faerské ostrovy

25. 4. 2018
archivářka Mgr. Renata Mayerová: Rakovník od města komorního ke královskému

9. 5. 2018
geolog RNDr. Karel Žák, CSc.: Kudy tekly třetihorní řeky přes Křivoklátsko, Rakovnicko a Džbán a co nám po nich zůstalo?

Upozorňujeme, že může dojít ke změnám v programu vzhledem k vytíženosti některých přednášejících. O případných změnách budete včas informováni.

Budeme se těšit na vaši hojnou účast!
   

  Zavřít