Loading
načítám data...

Archeologické léto 2020


Archeologické léto 2020

Bojiště z podzimu roku 1620, kdy se u města Rakovníka střetla císařsko ligistická a stavovská vojska, která odtud odešla na Bílou horu, je dodnes v terénu patrné díky pozůstatkům zemních opevnění obou armád v Olešenských lesích. Jedná se linii 5 redanů (šipkovitě zalomené valy) a redutu Na Kokrdech (čtvercové valové opevnění). Zemní opevnění byla vybudována během několika dní, konkrétně mezi 30. – 31. říjnem 1620, kdy se vojska přiblížila na dostřel městu Rakovníku, a záhy (5. listopadu 1620) opět opuštěna. Dlouholeté průzkumy bojiště přinesly řadu nálezů dokládajících desetidenní pobyt vojsk u Rakovníka, které jsou prezentovány v expozici Muzea T. G. M. Rakovník. Start všech tří plánovaných vycházek 21. a 28. července a 4. srpna 2020 u hájovny Na Kokrdech, souř. 50.1189139N, 13.7245183E.

Tvrziště Sobín je vzácnou ukázkou pozůstatků rozlehlé tvrze (70 x 100 m) umístěné dál od vsi Rynholec na vyvýšeném, hůře přístupném místě. Od ostatních tvrzí se liší poměrně značným výskytem kamenných konstrukcí, čímž se řadí mezi sídla vzdáleně se snažící přiblížit hradním stavbám. Pro absenci písemných pramenů nelze tvrz spojit s funkcí ryze šlechtického sídla a souvislost se sousední vsí je nejistá, lze v jejím případě uvažovat o neznámé specifické funkci – snad o funkci strážního místa nad přilehlou stezkou. Vycházka na lokalitu bude doplněna o archeologické nálezy ze Sobína ze sbírky Muzea T. G. M. Rakovník a jeho poboček. Vycházka na zaniklé středověké sídlo Sobín se uskuteční 5. srpna 2020 v 9.30 hodin od lánského hřbitova s archeoložkou Janou Bezákovou.

Vydejte se s archeology do terénu za archeologií! Více než tři desítky vědeckých, muzejních a dalších regionálních pracovišť si pro letošní rok, kdy většina obyvatel naší republiky zůstává kvůli pandemii COVID-19 „doma“ v ČR, připravily svým rozsahem zcela unikátní sérii komentovaných prohlídek vybraných archeologických lokalit.
Jen v době vydání TZ už se jedná o 250 výprav za archeologií! Zájemci mohou navštívit světoznámá naleziště - paleolitickou stanici Dolní Věstonice a jeskyni Býčí skála, dále keltské oppidum Třísov, římskou základnu Hradisko u Mušova, velkomoravské hradiště Mikulčice nebo rodiště sv. Vojtěcha v Libici nad Cidlinou a desítky dalších. Některá naleziště bude možné procházet dokonce ve dvou realitách – přímo v terénu s průvodcem a virtuálně. Stačí si jen vybrat lokalitu a rezervovat ten správný termín: https://www.arup.cas.cz/archeologicke-leto/


  Zavřít