Loading
načítám data...


 Nová expozice "Poklady ze středověkých tvrzí"

Od 20. března 2020 se může Vlastivědné muzeum Jesenice pochlubit novou expozicí s názvem
„Poklady ze středověkých tvrzí a hrádků Jesenicka“.

Expozice bude pro návštěvníky otevřena až pomine současná těžká situace poznamenaná pandémií koronaviru Covid-19.

Expozice představuje vývoj středověkého osídlení Jesenicka, které je od 13. století výjimečné vznikem řady opevněných sídel drobné šlechty, čímž se liší od ostatních částí regionu. Stopy těchto zaniklých středověkých sídel jsou v terénu stále živé a kromě fotografií a plánků můžeme veřejnosti opět představit starší i nové nálezy z regionu. Nejvzácnějším vystaveným předmětem je Tleský poklad, nalezený přímo na tvrzišti Tlesky místním Vlastivědným kroužkem v roce 1961, jenž se stal inspirací pro vytvoření nového trojrozměrného modelu představující ves Tlesky s tvrzí ve 13. století.

Vytvoření expozice se mohlo uskutečnit díky podpoře Ministerstva kultury ČR a Středočeského kraje. Záštitu převzalo Národní muzeum a odborným garantem je Prof. PhDr. Petr Sommer, DSc.
   

  Zavřít