Loading
načítám data...

Pozvánka na přednášku - Vývoj českého a německého jazyka na území Koruny české - ZRUŠENO


Vážení přátelé,

vzhledem k aktuální situaci a zakázání hromadných akcí jsme byli nuceni zrušit obě klubové přednášky, které se měly uskutečnit 6. 10. a 13. 10. 2020.
S ohledem na nejistou situaci jsme se s paní Hrubešovou po dlouhé debatě rozhodli zrušit celý podzimní přednáškový cyklus 2020 s názvem Historie Sudet. Je nám to moc líto a doufáme, že se společně budeme moci setkávat na jaře 2021.Dobrý den,
srdečně zveme do Muzea Nové Strašecí.
Našim zvídavým posluchačům nabízíme v říjnu další pokračování přednáškového cyklu Historie Sudet. V úterý 13. října 2020 nás přednášející PhDr. Václav Petrbok, Ph.D. z Ústavu pro českou literaturu AV ČR, oddělení literatury 19. století seznámí s Vývojem českého a německého jazyka na území Koruny české. Představí nám české země jako kulturní prostor, v němž odedávna docházelo ke „stýkání a potýkání“ několika jazykových a literárních společenství. V centru pozornosti bude prostředí česko a německojazyčné, jeho utváření a vývoj až po tragické ukončení v letech 1938 až 1946. Vedle širších společenských a politických souvislostí vzájemného soužití si rovněž povíme o několika osobnostech, které dokládají složité utváření pro české země typického promíšení jazyků a kultur, které je pro budoucnost nadějí i výzvou.
Přes veškerou situaci v souvislosti s koronavirovou epidemií považujeme za potřebné a správné, nevzdat se kulturního života, pokračovat v programech, které nás potěší i obohatí novými zážitky a poznáním. Společné sdílení je pro každého člověka důležité.

Další přednáška s názvem Promarněná příležitost se uskuteční v úterý 10. listopadu 2020 a jejím lektorem bude Mgr. David Kovařík, Ph.D. z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Brno.

Přednášky se konají od 17.00 do 18.30 hodin v přednáškovém sále muzea. Členové klubu mají vstup zdarma v rámci klubového příspěvku, ostatní posluchači platí vstupné ve výši 30,- Kč.

K tématu celého přednáškového cyklu pokračuje v říjnu výstava s názvem Zmizelé Sudety.


  Zavřít