Loading
načítám data...

Pozvánka na přednášku - Kolonizace českých zemí v 11. a 12. století - ZRUŠENO


Vážení přátelé,

vzhledem k aktuální situaci a zakázání hromadných akcí jsme byli nuceni zrušit obě klubové přednášky, které se měly uskutečnit 6. 10. a 13. 10. 2020.
S ohledem na nejistou situaci jsme se s paní Hrubešovou po dlouhé debatě rozhodli zrušit celý podzimní přednáškový cyklus 2020 s názvem Historie Sudet. Je nám to moc líto a doufáme, že se společně budeme moci setkávat na jaře 2021.Srdečně zveme do Muzea Nové Strašecí. Všichni doufáme, že bude koronavirová epidemie pod kontrolou do té míry, že budeme moci bez problémů otevřít již pátý rok činnosti klubu. Dalším předpokladem je i trvalý zájem našich členů a přátel o setkávání na našich pořadech a programu muzea.
Zahájíme přednáškovým cyklem s názvem Historie Sudet. Je to příběh pohraničí českých zemí, které bylo přece jen odlišné než vnitrozemí. Dotkneme se všech důležitých historických událostí v těchto oblastech a to z různých úhlů pohledu, objasníme si vznik pojmu Sudety, budeme se věnovat soužití německého a českého obyvatelstva. Politika a mocenské zájmy silně zasáhly a poznamenaly osudy mnoha lidí.
Rádi bychom našim posluchačům předložili objektivní informace o tomto citlivém tématu tak, aby si každý mohl utvořit vlastní názor. Pokud chceme porozumět složitým událostem, vždy je třeba pochopit příčiny a následky.
Přednášky se konají zpravidla v úterý od 17 do 18.30 hodin v přednáškovém sále muzea. Členové klubu mají vstup zdarma v rámci klubového příspěvku, ostatní posluchači platí vstupné ve výši 30,- Kč.

První přednáška s názvem Kolonizace českých zemí v 11. a 12. století se uskuteční v úterý 6. října 2020 od 17 hodin. Tématem nás provede Prof. PhDr. Olga Hegarová, CSc. Pokusí se nám přiblížit důvody povolání cizích osadníků z oblastí německých a rakouských, zakládání nových měst a vesnic, přivedení nových a jiných právních zkušeností a tradic, a z toho vyplývající změny ve struktuře osídlení.


  Zavřít