Loading
načítám data...

Klub cesty za poznáním, pozvánka na přednášku


V úterý 13. prosince 2022 uzavíráme přednáškový cyklus Historie Sudet. Poslední přednáškou s názvem Historická rozhodnutí po skončení 2. světové války nás provede Doc. Mgr. et Mgr. Matěj Spurný, Ph.D. z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR. Dozvíme se, co znamenal odsun německého obyvatelstva z oblastí Sudet a jaké následky přineslo vylidnění pohraničí. Plán Národní obnovy nepřinesl očekávaný výsledek, a tak postupně zanikaly zemědělské usedlosti, vesnice i menší města. S nimi postupně zmizely kostely, hřbitovy, památky a vše, co zbylo po původním obyvatelstvu. Nově příchozí lidé nezůstávali v místech trvale, nevytvořil se hlubší vztah k novému domovu, k práci, ale ani styl kulturního života. Otazníky, jak zacelit ztráty, zůstaly mnoho let neřešené a v podstatě zůstávají dodnes. Jsou místa, kde se lidé snaží o určitou obnovu kulturní historie, ale jsou místa, které nenávratně zakryl čas.A na co se můžete těšit v jarním přednáškovém cyklu 2023?

Připravili jsme pro vás cyklus na téma Vlny české emigrace, během kterého chceme posluchače seznámit s procesem emigrace českého obyvatelstva. Vždy tak, jak se měnily ekonomické, politické či náboženské podmínky v zemi, reagovala určitá část obyvatelstva na danou složitou životní situaci emigrací. Často nebylo jiné volby a bylo velmi těžké vyrovnat se se změnou prostředí, ztrátou přátel nebo i rodiny. Na druhé straně hostitelské země nijak nestrádaly příchodem emigrace. Mnoho emigrantů dokázalo přinést hostitelské zemi výsledky své dobré práce, inspiraci a nápady ve všech oborech lidské činnosti.

Již nyní vás srdečně zveme na první přednášku Volynští Češi na Ukrajině, která se uskuteční v úterý 17. ledna 2023. Přednášet bude historička Mgr. Dagmar Martínková, Ph.D.Přednášky se konají vždy v úterý od 17 do 18.30 hodin v přednáškovém sále muzea, vstupné na jednotlivé přednášky je 40,- Kč.Připravujeme: Vycházku s návštěvou Werichovy vily, návštěvu Expozice České národní banky, vycházku na téma historie a osobnosti Malostranského hřbitova.Všem členům klubu a spřízněným duším přejeme krásný vánoční čas a pevné zdraví.

Těšíme se na společná přátelská setkání.


  Zavřít