Loading
načítám data...

400. výročí Bitvy u Rakovníka 1620V roce 2020 si připomeneme 400. výročí bitvy u Rakovníka 1620, která předcházela o 2 dny bitvu na Bílé hoře. Tato historická událost je pro Rakovník velmi významným mementem, neboť rakovnické muzeum svým mezioborovým výzkumem v posledních 10 letech přineslo mnoho dokladů jak archeologických, tak archivních a historických, dokládajících devítidenní pobyt znepřátelených armád v blízkosti města. Nachází se jak terénní pozůstatky polních opevnění, tak archeologické nálezy zbraní a předmětů denní potřeby po těchto vojskách v širším okolí města.
Na podzim tohoto roku proto jsme chystali ve spolupráci s řadou institucí důstojnou připomínku těchto událostí mnohovrstevnatým projektem, zaměřeným na odborný experiment rekonstrukce jednoho objektu polního opevnění, bitevní ukázky včetně nahlédnutí do dobového tábora a pěší cesty z Rakovníka na Bílou horu za účelem piety v klášteře Panny Marie Vítězné v Praze. Program procházel neustálými změnami vzhledem k měnící se situaci v ČR, ale nakonec jsme se rozhodli pro zrušení program projektu 1620 Cesta k porážce v původní podobě. Pokračují však nadále živé přenosy přednášek, je připravena řada výročních suvenýrů a vyjde druhé doplněné vydání publikace, které Vám budou hned po otevření muzea k dispozici. Také připravujeme video spoty a další online prezentace k tomuto významnému výročí, které budeme připomínat viru navzdory. Sledujte proto nadále stránky projektu na www.1620.cz a facebookový profil 1620 Cesta k porážce.  Zavřít